Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyUCHWAŁA Nr XIII/140/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 5 lutego 2004r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: funkcyjnych, motywacyjnych, za warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowych warunków ich przyznawania; sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych
przez Gminę Kamień Pomorski.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z
2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz.1394 i Nr 203, poz.1966 ) uchwala, się co następuje:,§1. W regulaminie określającym wysokość stawek dodatków: funkcyjnych, motywacyjnych, za warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowych warunków ich przyznawania; sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Kamień Pomorski
uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej NR XVII/164/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 roku wprowadza się następujące zmiany:

1/ w rozdziale 1 ust. 5 po wyrazach „stanowisko kierownicze na czas określony”, a przed wyrazami „traci prawo” dodaje się wyrazy „a także zastępstwo za nieobecnego dyrektora szkoły”,

2/ w rozdziale 2 :
a/ ust. 11 po wyrazach „począwszy od klasy IV szkoły podstawowej” dodaje się
wyrazy „proporcjonalnie do liczby przydzielonych godzin, nie więcej jednak,
niż za etat”,

b/ dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„ 12.Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tym przypadku prawo do
dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca, po upływie 1-miesięcznego
okresu pełnienia tych obowiązków i wygasa z pierwszym dniem
miesiąca następnego, po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków”,

3/ w rozdziale 4 pkt 3 po wyrazach „szkół i placówek„ zastępuje się wyraz „będzie„ wyrazem
„może”.

4/ W rozdziale 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły – 0,3% i dyrektorów szkół – 0,7%.§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit

UZASADNIENIEWprowadzenie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek dodatków:
funkcyjnych, motywacyjnych, za warunki pracy, wysługę lat, sposobu obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także
wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr
XVII/164/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 roku, podyktowane było usprawnieniem pracy
poszczególnych placówek, jednoznacznym interpretowaniem zapisów w regulaminie, a także
zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357; z 1998 r. Nr 106, poz.668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239 i Nr 39, poz. 455) dokonano, zachowując 1% planowanego rocznego
specjalnego funduszu nagród, zwiększenia na 0,3% dla organu prowadzącego szkoły i 0,7%
dla dyrektorów szkół.


Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 01:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1982
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 01:16

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310961
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony