Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PRELIMINARZ WYDATKÓW DO FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

w gminie Kamień Pomorski na rok 2004


Lp. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PLAN
I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
1. Realizacja programów after-care 2.500,00 zł
2. Współpraca z WOTUoAiW w Stanominie oraz Oddziałem Leczenia Odwykowego Zachodniopomorskiego Szpitala Specjalistycznego w Gryficach 35.000,00 zł
3. Utrzymanie budynku przy ul. Kościuszki w Kamieniu Pomorskim (Ośrodek Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 26.400,00 zł
4. Szkolenie kadry dla potrzeb realizacji programu 3.000,00 zł
5. Dowóz osób do leczenia na terapię 800,00 zł
6. Wydawanie opinii przez lekarza biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1.300,00 zł
RAZEM ZADANIE I 69.000,00 zł
II Udzielanie rodzinom, w których wstępują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
1. Realizacja zadań pomocy ofiarom przemocy domowej 2.000,00 zł
2. Utrzymanie schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie na bazie internatu ZSP w Kamieniu Pomorskim 1.000,00 zł
3. Opracowanie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy w Kamieniu Pomorskim 1.000,00 zł
RAZEM ZADANIE II 4.000,00 zł
III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla młodzieży
1. Profilaktyka w szkołach- programy:
 NOE I
 Alfred radzi
 Elementarz II i III
 Trzy Koła
 Korekta
 Wywiadówka profilaktyczna
 Jak żyć z ludźmi
 Zanim spróbujesz
 Spójrz inaczej
 Spójrz inaczej na agresję
 Nasze spotkania 22.000,00 zł
2. Świetlice socjoterapeutyczne(w tym płace, zakup sprzętu, pomocy)
 Górki, Wrzosowo, SP1, Gimnazjum 50.000,00 zł
 Benice, Kukułowo 26.000,00 zł
3. Obozy socjoterapeutyczne dla dzieci 24.000,00 zł
4. Inne formy:
 prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli punktów gastronomicznych 500,00 zł
 alternatywne formy spędzania czasu wolnego, w tym zajęcia sportowe i kulturalne 31.000,00 zł
 organizacja kampanii profilaktycznych 2.000,00 zł
5. Prenumerata prasy, uzupełnianie literatury fachowej, kaset video; druk ulotek oraz wkładki „Szubrawiec” do „Wieści z Ratusza” 1.500,00 zł
RAZEM ZADANIE III 157.000,00 zł
IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
1. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi:
 KST „OPOKA”- utrzymanie Klubu na ul. Krótkiej, komputer 7.000,00 zł
 PCK- Olimpiady Zdrowia, Sejmik Trzeźwości 3.000,00 zł
 Komenda Powiatowa Policji- konkurs „Bądź bezpieczny”, utworzenie pokoju przesłuchań, monitoring 30.000,00 zł
 Kościół Rzymsko-Katolicki- organizacja imprez trzeźwościowych 6.000,00 zł
2. VII Kamieński Festyn Trzeźwości 5.000,00 zł
3. Zabawy choinkowe dla dzieci z podsumowaniem działań profilaktycznych 8.000,00 zł
RAZEM ZADANIE IV 59.000,00 zł
V Ustalenie Szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz wynagradzania za pracę w Komisji RPA
1. Wynagrodzenia za pracę w Komisji RPA, podkomisjach i pracach zleconych 5.000,00 zł
2. Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji, komputer do OPS 3.500,00 zł
3. Szkolenia członków komisji i podkomisji 2.500,00 zł
RAZEM ZADANIE V 11.000,00 zł
OGÓŁEM BUDŻET GKRPA na rok 2004 300.000,00 zł

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 22:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2112
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 22:18

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310982
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony