Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
U C H W A Ł A Nr XIII/147/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 5 lutego 2004 r.


w sprawie skargi Mieczysława KołodziejczykaNa podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępo-wania Administracyjnego ( Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 Dz. U. 49, poz. 509; z 2002 Dz.U. nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 169 ,poz. 169,; Dz. U. 153, poz. 1271, oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 ), uchwala się, co następuje:


§ 1. Uznać skargę Pana Mieczysława Kołodziejczyka, zam. Kamień Pomorski , ul. Bolesława Chrobrego 1/1, złożoną w dniu 29 grudnia 2003 r., na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego, do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, za bezzasadną.


§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie do skargi Mieczysława Kołodziejczyka

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą p. Mieczysława Kołodziejczyka, zam. w Kamieniu Pomorskim, przy ulicy B. Chrobrego 1 m.1 oraz z opinią radcy prawnego Przemysława Kaczorowskiego stwierdza, iż powyższa skarga dotyczy sporu cywilnego pomiędzy członkami wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ulicy B. Chrobrego 1, która to wspólnota poprzez uchwały jej zarządu jest władna decy-dować o wszelkich problemach związanych z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem budynku w/w wspólnoty mieszkaniowej, a ponadto dotyczy spraw związanych z bezpieczeństwem budowlanym bu-dynku.
Zgodnie z § 36 pkt 1 Statutu Gminy Kamień Pomorski: „Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy lub na zlecenie Rady.”
W związku z tym Komisja Rewizyjna stwierdza, że Burmistrz Miasta i Gminy Kamień Pomorski nie mo-że nakazywać przeprowadzenia kontroli stanu technicznego budynku w/w Komisji, która nie jest autory-tatywna w tych sprawach, a o kontrolę której wnioskował składający skargę.
Komisja Rewizyjna sugeruje jednocześnie, aby wszelkiego typu wnioski kierowane do Urzędu Miasta w Kamieniu Pomorskim na ręce Burmistrza, a które nie leża w kompetencji w/w, były odsyłane składają-cemu wniosek wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz właściwym kierunkiem dalszego postępowania. Pozwoli to w przyszłości uniknąć niepotrzebnych nieporozumień oraz skróci czas załatwiania sprawy przez wnioskodawcę.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 22:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2087
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 22:19

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321182
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony