Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XVIII/166/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 20 lipca 2004r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, , Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz. 2058) oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492), uchwala się co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Buniewicach nr 14 B o powierzchni użytkowej 62,45 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 5/36, stanowiącym własność Marty i Tadeusza małż. Borowiec, na nieruchomość – lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 42,54 m2 położony w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Krótkiej nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki gruntu nr 76, stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Władysław Dwulit

U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stanowi, że nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 01:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1978
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 01:27

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319292
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony