Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyU C H W A Ł A Nr XV/153/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 kwietnia 2004r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Na podstawie przepisów art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się w załączniku nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/139/04 z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z kwoty 60.000 zł na kwotę 159.229,25 zł oraz plan wydatków z kwoty 240.000zł na kwotę 340.000zł
§ 2. Zatwierdza się zestawienie przychodów na 2004r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 159.229,25zł z tytułu:
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1) § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności kwota 1.000,00zł
w tym:
- kary za usuwanie drzew i krzewów
- niewłaściwe składowanie odpadów
- naruszanie zasad korzystania ze środowiska
2) § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych kwota 4.000,00zł
i innych jednostek organizacyjnych
w tym:
- kary za usuwanie drzew i krzewów, niewłaściwe składowanie odpadów,
naruszania zasad korzystania ze środowiska.
3) § 0690 Wpływy z różnych opłat kwota 143.000,00zł
w tym:
- opłaty za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i
urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje
gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.
4) § 0920 Pozostałe odsetki kwota 11.229,25zł

§ 3. Zatwierdza się zestawienie wydatków na 2004r Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę: 340.000zł z przeznaczeniem na:
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 30.000,00zł
w tym:
- urządzanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków wiejskich. kwota 30.000,00zł
2) § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 60.000,00zł
z tego:
1/ edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych na terenie gminy kwota 15.000,00zł
2/ wspomaganie systemów pomiarowo kontrolnych
stanu środowiska kwota 5.000,00zł
3/ realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym
wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów kwota 40.000,00zł

3) § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych kwota 250.000,00zł
z tego:
- realizacja zadań modernizacyjnych służących
ochronie środowiska i gospodarki wodnej kwota 250.000,00zł

§ 4. Niedobór środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 180.770,75zł zostanie pokryty z nadwyżki środków finansowych pozostałych z lat ubiegłych.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie:

Przepisy art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami/ stanowią, że Burmistrz gminy co roku przedstawia do zatwierdzenia Radzie Gminy projekt przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z dyspozycją wyżej wymienionych przepisów dokonano zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu w proponowanych kwotach.
Wysokość zestawionych przychodów znajduje swoje uzasadnienie w egzekwowanych opłatach z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, oraz grzywien nakładanych za wyrządzone szkody w środowisku. Natomiast zestawienie wydatków odzwierciedla kierunki działań w zakresie poprawy w miarę możliwości stanu środowiska naturalnego.
W tych warunkach zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w proponowanym brzmieniu.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 22:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1832
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 22:29

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319366
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony