Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XV/154/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 kwietnia 2004 r.


w sprawie rocznego planu współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,


Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy na 2004 r. z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Nr XV/154/04 z dnia 22 kwietnia 2004r.
w sprawie rocznego planu współpracy z organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.W ramach programu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały realizowana będzie działalność pożytku publicznego w następujących sferach zadań publicznych:

§ 1. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:
1/ realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zagrożonej patologiami społecznymi,
2/ realizacja programu związanego z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


§ 2. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji :
1/ udział w organizacji Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej,
2/ udział w organizacji Dni Kultury Chrześcijańskiej „Ottonalia”,
3/ udział w organizacji Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej,

§ 3. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1/ wspieranie uczniowskich klubów sportowych w zakresie szkolenia i organizacji zawodów sportowych w sekcjach gimnastyki, kolarstwa, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, szachów, szermierki, sztuk walki i żeglarstwa.
2/ organizacja masowych imprez sportowych piłki nożnej,

§ 4. W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
1/ prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach dla dzieci z rodzin patologicznych,

§ 5. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
1/ zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego


Uzasadnienie:

Przepisy art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie zobowiązują jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ( tj. w § 1 uchwały).
Zgodnie z dyspozycją w/w przepisów w załączniku nr 1 do uchwały określono kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, na które w budżecie na 2004r. zabezpieczono środki finansowe.
Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 22:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1999
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 22:30

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311419
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony