Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XV/156/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim.Na podstawie art. 18 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) uchwala się, co następuje :§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Kultury i Sportu” w Kamieniu Pomorskim.§ 2. Szczegółowy zakres zadań i organizację wewnętrzną jednostki określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie

Oddanie do użytku nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej, która w założeniach obok funkcji zaplecza sportowego i rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z kamieńskich szkół ma spełniać rolę powszechnie dostępnego obiektu miejskiego, mającego przyczynić się do upowszechnienia kultury fizycznej i czynnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy, stwarza konieczność określenia jej statusu.
Włączenie hali widowiskowo-sportowej w struktury istniejącego zakładu budżetowego, jakim jest Ośrodek Kultury i Sportu, ze względu na aspekt ekonomiczny, jest nieuzasadnione. Zgodnie z obowiązującym prawem finansów publicznych, zakład budżetowy może być dotowany przez budżet gminy tylko w 50% dochodów zakładu. Mając na uwadze szacowane koszty funkcjonowania nowej hali oraz bardzo niskie prawdopodobieństwo wypracowania przez nią połowy wszystkich dochodów, powstaje ryzyko zadłużania obiektu.
W świetle powyższych argumentów, najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest utworzenie nowej jednostki budżetowej, która kompleksowo wykonywać będzie zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji.
Powyższe uzasadnienie argumentuje podjęcie niniejszej uchwały jako zasadnej.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 22:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2087
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 22:33

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321144
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony