Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVII/160/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/145/04 Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskim z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Kamień Pomorski .

Na podstawie przepisów art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz.1231 i Nr 167 poz. 1372 oraz z 2003 r Nr 80, poz. 719 Nr 122, poz.1143 / uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XIII/145/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lutego 2004 r w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-wych na terenie gminy Kamień Pomorski w roku 2004 zmianie ulega treść Preliminarza wy-datków do finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-mów Alkoholowych w gminie Kamień Pomorski na rok 2004 i otrzymuje brzmienie wg za-łącznika nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie.

Zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w całości winne być przeznaczone do wykorzystania na cele ujęte w Gminnym Programie rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004.
W związku z powyższym o środki w wysokości 30 000,00 zł, które dodatkowo wpłynę-ły do kasy Urzędu powiększa się budżet GKRPA na 2004 r do kwoty 330 000,00 zł.
W czasie realizacji zadań ujętych w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych zaszła konieczność dokonania korekty zaplanowanych kwot na poszczególne zadania.
Burmistrz Kamienia Pomorskiego po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązy-wania Problemów Alkoholowych proponuje zagospodarować fundusze zgodnie z propono-waną Uchwałą.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 22:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1942
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 22:57

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319256
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony