Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyUchwała Nr XVII/162/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 czerwca 2004 r.w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI
z siedzibą w Nowogardzie
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, , Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 67, poz. 1440) wprowadza się
następujące zmiany:

1) § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Uczestnikami Związku są:
1. Gmina Brojce
2. Gmina Brzeżno
3. Gmina Chociwel
4. Gmina Dobra
5. Gmina Drawsko Pomorskie
6. Gmina Dziwnów
7. Gmina Golczewo
8. Gmina Goleniów
9. Gmina Gryfice
10. Gmina Ińsko
11. Gmina Kamień Pomorski
12. Gmina Karnice
13. Gmina Maszewo
14. Gmina Nowogard
15. Gmina Osina
16. Gmina Ostrowice
17. Gmina Płoty
18. Gmina Przybiernów
19. Gmina Radowo Małe
20. Gmina Resko
21. Gmina Rewal
22. Gmina Stepnica
23. Gmina Świerzno
24. Gmina Trzebiatów
25. Gmina Węgorzyno
26. Gmina Wierzchowo
27. Gmina Złocieniec


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

mgr Władysław DwulitUzasadnienie:

Gminy wstępując do Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie przyjęły statut Związku zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Statut Związku ściśle określał jego uczestników.
Rosnący problem gospodarki odpadami i wzrost znaczenia ochrony środowiska spowodo-wał, że akces wstąpienia do CZG R-XXI wyraziły kolejne gminy. Związek za zgodą gmin w nich uczestniczących, uległ rozszerzeniu. Następstwem tego jest konieczność zmiany statutu.
Podczas obrad sesji Zgromadzenia CZG R-XXI w dniu 31 marca 2004r. uchwalona została zmiana § 2 statutu, który otrzymał brzmienie: „uczestnikami Związku są gminy województwa Zachodniopomorskiego”.
Wydział Prawny i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego, w terminie określonym art. 91 ustawy o samorządzie gminnym, nie zakwestionował poprawności podjętej przez Zgromadzenie uchwały. Pomimo tego , po skierowaniu prośby do Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-stracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zarejestrowanie zmian w sta-tucie Związku odpowiedziano, że wnioskowana przez Związek zmiana jest sprzeczna z pra-wem. Zakwestionowano brak indywidualnego wymienienia wszystkich gmin uczestniczących w Związku. Brak rejestracji zmiany statutu może spowodować utrudnienia w działalności CZG R-XXI.
W związku z powyższym CZG R-XXI zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały o zmianie statutu Związku w formie wymaganej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-stracji .
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-07-29 23:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2225
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-07-29 23:00

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311450
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony