Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 214/2004

Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 08 września 2004 r.


w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, , Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz. 2058) oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski (wg załącznika nr 1) na dzień 29 września 2004 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GPZałącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 214/2004
z dnia 08 września 2004 r.


Burmistrz
Kamienia Pomorskiego
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzień 29 września 2004 roku
o godzinie 1100


na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w miejscowości Wrzosowo gm. Kamień Pomorski :

1. dz. nr 224/117 o pow. 840 m2, kw nr 19255, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 36.588 zł (netto)
wadium 3.659 zł, minim. postąpienie 1.000 zł

2. dz. nr 224/118 o pow. 840 m2, kw nr 19256, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 36.588 zł (netto)
wadium 3.659 zł, minim. postąpienie 1.000 zł

3. dz. nr 224/119 o pow. 840 m2, kw nr 19257, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 36.588 zł (netto)
wadium 3.659 zł, minim. postąpienie 1.000 zł

4. dz. nr 224/120 o pow. 831 m2, kw nr 19258, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 36.192 zł (netto)
wadium 3.619 zł, minim. postąpienie 1.000 zł

5. dz. nr 224/121 o pow. 1.115 m2, kw nr 19259, użytek R III b,
cena wywoławcza 45.612 zł (netto)
wadium 4.561 zł, minim. postąpienie 1.000 zł

6. dz. nr 224/130 o pow. 1.374 m2, kw nr 19268, użytek R III b
cena wywoławcza 56.220 zł (netto)
wadium 5.622 zł, minim. postąpienie 1.000 zł


INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH

Miejscowy plan zagospodarowania dla nieruchomości objętych powyższym wykazem przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową oraz usług komercyjnych. Działki nie są uzbrojone i nie wyłączone z produkcji rolnej.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2004 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium .
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do
24 września 2004 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną
cenę sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Ustala się, ze zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.

GP

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-09-10 08:31

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2050
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-09-10 08:31

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311007
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony