Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY WILLOWEJ W KAMIENIU POMORSKIM”
wspólny słownik zamówień publicznych (CPV) Nr 45.23.14,00-9


1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) linia kablowa oświetleniowa YAKY 4X25 mm2 0,6/1kV 305 m
2) słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane 7 m 7 szt.
3) oprawa RIGA HPS 70W 7 szt.
4) przewód DY-750V 2,5mm2 98 m
5) przewód DY-750V 10mm2 7,28 m

2. Adres Zamawiającego: Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, woj. Zachodniopomorskie tel.(091)38 21 142 fax.(091)38 25 028 e-mail: kamienpomorski@um.pl

3. Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami: Beata Janeczko, pokój nr 16, tel. (091) 38 21 142 wew. 129, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.11.2004r. do 30.11.2004r..

6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500 zł. (słownie: pięćset złotych), które należy wnieść do dnia 15.10.2004r. do godz. 11:30.

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w %): cena – 100%

8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16. Cena formularza: 20 zł. (słownie: dwadzieścia zł).

9. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności a profil działania firmy odpowiada przedmiotowi przetargu i załączą kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i powyższe potwierdzą pisemnym oświadczeniem.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i potwierdzą to pisemnym oświadczeniem.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004r. poz. 177) i potwierdzą to pisemnym oświadczeniem.

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, do 15.10.2004r. do godz. 11:30.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert: w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, 15.10.2004r. godz. 12:00.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-09-20 09:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-09-20 09:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2413
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-09-20 09:27

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310921
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony