Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIX/167/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 18 sierpnia 2004r.

. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XVIII/165/04 z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

§ 2. Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Władysław Dwulit
Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.
Zmianę załącznika „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie plany inwestycyjne” dokonuje się w związku z uchwaleniem „Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006” i zmianą terminu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.“ Budowa hydroforni i stacji uzdatniania wody z zasileniem elektroenergetycznym w Borzysławiu oraz rurociągu Borzysław – Rekowo wraz z przyłączami w Rekowie.”
Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-09-28 08:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2055
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-09-28 08:45

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319458
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony