Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

LpNr zarządzeniaData wydaniaw sprawie
11/200220 listopada 2002sprzedaży Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Kołow w Kamieniu Pomorskim zestawu sprzętu rehabilitacyjnego
22/200229 listopada 2002powołanie zastępcy burmistrza MiG Kamień Pomorski
33/20023 grudnia 2002wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
44/20024 grudnia 2002powołania komisji ds. opiniowania wniosków o umorzenie, rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków i opłat lokalowych
55/20026 grudnia 2002powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych Gimny Kamień Pomorski
66/200210 grudnia 2002podania do publicznej wiadomości ogłoszenie o warunkach, czasie, miejscu i dniu rokowań nieruchomości w obrębie Śniatowo
77/200212 grudnia 2002podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia działki nr 82 obręb Szumiąca
88/200212 grudnia 2002ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
99/200216 grudnia 2002ogłoszenia trzeciego terminu rokowań na sprzedaż 3 nieruchomości
1010/200219 grudnia 2002powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów
1111/200219 grudnia 2002zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2002 rok
1212/200220 grudnia 2002zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na bieżące finansowanie wydatków w 2003 roku
1313/200220 grudnia 2002powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim
1414/200220 grudnia 2002powołania zespołu spisowego
1515/200220 grudnia 2002powołania zespołu spisowego
1616/200220 grudnia 2002powołania zespołu spisowego
1717/200223 grudnia 2002ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
1818/200231 grudnia 2002zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 rok
1919/200231 grudnia 2002zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2002 rok
2020/200231 grudnia 2002zmiany w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2002 rok
2121/20032 stycznia 2003nieodpłatnego nabycia od AWRSP nieruchomości położonej w Ducinie
2222/20032 stycznia 2003podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2323/20032 stycznia 2004ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
2424/20037 stycznia 2003ustalenia układu wykazowego i planu finansowego budżetu gminy na 2003 rok
2525/200324 stycznia 2003powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 i 4
2626/200327 stycznia 2003podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości
2727/200331 stycznia 2003ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powołanych przez Gminę
2828/20035 lutego 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości tworzących własność gminy przeznaczoną do sprzedaży
2929/200317 lutego 2003zarządzenia zwołania zebrań w sołectwach gminy Kamień Pomorski dla wyborów Sołtysów i rad sołeckich
3030/200320 lutego 2003nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu 294/17 ul. Szczecińska
3131/200326 lutego 2003nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
3232/20036 lutego 2003powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora GZOO
3333/200311 marca 2003odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. PGK w Kamieniu Pomorskim
3434/200311 marca 2003powołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. PGK w Kamieniu Pomorskim
3535/200325 marca 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (2 działki)
3636/200325 marca 2003ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( - bezprzetargowo)
3737/200331 marca 2003zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2003 rok
3838/200331 marca 2003zmiany regulaminu pracy dla UM w Kamieniu Pomorskim
3939/20037 kwietnia 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży
4040/20039 kwietnia 2003podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
4141/200318 kwietnia 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży
4242/200318 kwietnia 2003niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości
4343/200322 kwietnia 2003ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górkach Pomorskich
4444/200322 kwietnia 2003określenia Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górkach Pomorskich
4545/200329 kwietnia 2003zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003
4646/200329 kwietnia 2003użycia sprzętu pływającego
4747/200306 maja 2003nieodpłatnego nabycia od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Przyszłość w Górkach
4848/200306 maja 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
4949/200312 maja 2003opiniowania lub konsultowania treści umów
5050/200313 maja 2003powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górkach Pomorskich
5151/200319 maja 2003nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
5252/200320 maja 2003ustalenia zasad pobierania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
5353/200320 maja 2003powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum
5454/200320 maja 2003podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
5555/200320 maja 2003 ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
5656/200320 maja 2003ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
5757/200329 maja 2003podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
5858/200329 maja 2003zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2003 rok
5959/200329 maja 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
6060/2003 06 czerwca 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
6161/200311 czerwca 2003powołania Komisi Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej w Górkach Pomoerskich Pani Grażyny Kondarenek ubiegającej się o awans na stanowisko nauczyciela mianowanego.
6262/200311 czerwca 2003powołania Komisi Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej w Górkach Pomorskich Pani Marii Wołkowieckiej ubiegającej się o awans na stanowisko nauczyciela mianowanego.
6363/200311 czerwca 2003powołania Komisi Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim Pani Moniki Jarama ubiegającej się o awans na stanowisko nauczyciela mianowanego.
6464/200311 czerwca 2003powołania Komisi Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim Pani Ewy Świderskiej ubiegającej się o awans na stanowisko nauczyciela mianowanego.
6565/200311 czerwca 2003powołania Komisi Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej we Wrzosowie Pani Agnieszki Staniszewskiej ubiegającej się o awans na stanowisko nauczyciela mianowanego.
6666/200311 czerwca 2003powołania Komisi Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamieniu Pomorskim Pani Jolanty Mikuła ubiegającej się o awans na stanowisko nauczyciela mianowanego.
6767/200311 czerwca 2003powołania składu Komisji Przetargowej od oceny i wyboru ofert w zakresie Zamówień Publicznych składanych do przetargu na wymianę pokrycia dachowego w budynku Szkoy Podstawowej w Górkach Pomorskich
6868/200313 czerwca 2003przekazania mienia komunalnego gminy Kamień Pomorski
6969/200324 czerwca 2003powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
7070/200327 czerwca 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
7171/200327 czerwca 2003ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc gminy Kamień Pomorski
7272/200327 czerwca 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
7373/200327 czerwca 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
7474/200330 czerwca 2003zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2003 rok
7575/200330 czerwca 2003zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
7676/200314 lipca 2003powołania Stałej Komisji Komisji Przetargowej oraz nadania regulaminu pracy tej komisji
7777/200310 lipca 2003ustalenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu za najem lokali socjalnych w gminie Kamień Pomorski
7878/200311 lipca 2003podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o warunkach, czasie i miejscu przetargu na wydzierżawienie nieruchomości
7979/2003 15 lipca 2003nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
8080/200315 lipca 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
8181/200317 lipca 2003powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych, pisemnych i rokowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy
8282/200317 lipca 2003ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż bieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
8383/200317 lipca 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedarz nieruchomości
8484/200328 lipca 2003zmiany uchwały Zarządu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim nr 91/246/2000 z dnia 27.07.2000 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
8585/200306 sierpnia 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
8686/200312 sierpnia 2003powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8787/200314 sierpnia 2003ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
8888/200321 sierpnia 2003nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
8989/2003
9090/200325 sierpnia 2003nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
9191/200326 sierpnia 2003ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
9292/200326 sierpnia 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
9393/200328 sierpnia 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych na sprzedaż
9494/20035 września 2003 opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2004 rok
9595/200308 września 2003powołania Komisji Przeglądu Gospodarki Wodno - Ściekowej
9696/200316 września 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
9797/200316 września 2003ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
9898/2003 16 września 2003ogłoszenia pierwszego przetagu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
9999/200319 września 2003określenia wykazu zbiorów komputerowych, przy pomocy których prowadzone są księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim
100100/200330 września 2003nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kamień Pomorski
101101/200330 września 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
102102/200330 września 2003zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003
103103/200330 września 2003zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na rok 2003
104104/200303 października 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
105105/200310 października 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
106106/200317 października 2003nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieuchomości
107107/200321 października 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
108108/200321 października 2003uchylenia zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 104/2003 z dnia 03 października 2003 r w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
109109/200321 paździrnika 2003 ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
110110/200321 pażdziernika 2003ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
111111/200303 listopada 2003nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
112112/200303 listopada 2003nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
113113/200303 listopada 2003nie skożystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
114114/20033 listopada 2003powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko inkasenta targowiska w Kamieniu Pomorskim
115115/20033 listopada 2003instrukcji archiwalnej dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
116116/20035 listopada 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
117117/20035 listopada 2003ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
118118/2003 5 listopada 2003ustalenia dni wolnych od pracy w 2003 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
119119/20035 listopada 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
120120/200314 listopada 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
121121/200314 listopada 2003nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
122122/200321 listopada 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
123123/200321 listopada 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
124124/2003 26 listopada 2003zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na rok 2003
125125/20031 grudnia 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własnosć Gminy przeznaczonych do dzierżawy
126126/20032 grudnia 2003nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
127127/20033 grudnia 2003ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
128128/20039 grudnia 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
129129/200312 grudnia 2003zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
130130/200312 grudnia 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
131131/200312 grudnia 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
132132/200317 grudnia 2003ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
133133/200319 grudnia 2003podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
134134/200323 grudnia 2003ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górkach Pomorskich
135135/200323 grudnia 2003powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
136136/200329 grudnia 2003ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
137137/200329 grudnia 2003zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2003 rok
138138/200331 grudnia 2003 zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
139139/200331 grudnia 2003zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2003 rok
140140/20038 stycznia 2004nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomość
141141/20049 stycznia 2004zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kamieniu Pomorskim
142142/20049 stycznia 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
143143/200413 stycznia 2004określenia "Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górkach Pomorskich"
144144/200413 stycznia 2004powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górkach Pomorskich
145145/200415 stycznia 2004ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamień Pomorski w roku 2004
146146/200422 stycznia 2004ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
147147/200428 stycznia 2004powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko menadżera hali widowiskowo-sportowej w Kamieniu Pomorskim
148148/200416 lutego 2004powołania Zespołu do opracowania nowej koncepcji funkcjonowania jednostek gminnych
149149/200417 lutego 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
150150/200423 lutego 2004ustalenia układu wykonawczego i planu finansowego budżetu gminy na rok 2004
151151/20041 marca 2004powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górkach Pomorskich
152152/20042 marca 2004powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
153153/20042 marca 2004ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
154154/200422 marca 2004wyznaczenia miejsc plakatowania obwieszczeń wyborczych
155155/200423 marca 2004nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
156156/200426 marca 2004powołania składu Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w zakresie zamówień publicznych składanych do przetagu na sporządzenie wycen nieruchomości w 2004 roku, obsługę geodezyjną gminy Kamień Pomorski na rok 2004 oraz wybór dziennika o zasięgu lokalnym w celu zamieszczenia ogłoszeń burmistrza Kamienia Pomorskiego
157157/200431 marca 2004zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2004 rok
158158/20048 kwietnia 2004ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości
159159/20048 kwietnia 2004ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
160160/20048 kwietnia 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własnośc Gminy przeznaczonych do sprzedaży
161161/20048 kwietnia 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
162162/200416 kwietnia 2004ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzosowie
163163/200416 kwietnia 2004ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim
164164/200421 kwietnia 2004zmiany Regulaminu Organizacji Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
165165/200426 kwietnia 2004ogłoszenia pierwszego przetagu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
166166/200426 kwietnia 2004ustalenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Kamień Pomorski
167167/200427 kwietnia 2004zmiany Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2004r. nr 162/04 dotyczącego ogłoszenia konursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzosowie
168168/200427 kwietnia 2004zmiany Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2000r. nr 163/04 dotyczącego ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim
169169/2004
170170/200427 kwietnia 2004ustalenia dnia wolnego od pracy w 2004r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
171171/20044 maja 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własnośc Gminy przeznaczonych do dzierżawy
172172/20045 maja 2004zmany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
173173/20045 maj 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
174174/20045 maja 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
175175/20045 maja 2004ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
176176/20045 maja 2004ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
177177/200418 maja 2004powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzosowie
178178/200418 maja 2004powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim
179179/200419 maja 2004powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
180180/200427 maja 2004ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
181181/200431 maja 2004zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2004 rok
182182/200431 maja 2004zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2004 rok
183183/20041 czerwca 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność miny przeznaczonych do sprzedaży
184184/20041 czerwca 2004ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
185185/20041 czerwca 2004powołania Komitetu ds. Opracowania Raportu o Stanie Gminy
186186/20041 czerwca 2004powołania Zespołu Koordynacyjnego do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych (WPI)
187187/20048 czerwca 2004powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim Pani Marty Chromińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
188188/20048 czerwca 2004powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim Pani Anety Kuchty ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
189189/20048 czerwca 2004powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim Pani Anny Kamińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
190190/20048 czerwca 2004powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kamieniu Pomorskim Pani Anity Bachorek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
191191/20048 czerwca 2004powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim Pani Joanny Zaborowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
192192/20049 czerwca 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
193193/200415 czerwca 2004zasad i trybu przedkładania inicjatyw inwestycyjnych do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych
194194/200421 czerwca 2004powołania komisji konkursowej
195195/200428 czerwca 2004zmany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
196196/200430 czerwca 2004ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
197197/200430 czerwca 2004nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
198198/200430 czerwca 2004zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2004 rok
199199/200430 czerwca 2004zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym
200200/20048 lipca 2004ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
201201/200419 lipca 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
202202/200427 lipca 2004ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
203203/200427 lipca 2004ogłoszenia ywkazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
204204/200427 lipca 2004ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
205205/20042 sierpnia 2004powołania Stałej Komisji Przetargowej oraz nadania regulaminu pracy tej komisji
206206/2004
207207/20042 sierpnia 2004zmiany Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
208208/20042 sierpnia 2004uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt
209209/200417 sierpnia 2004powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim
210210/200417 sierpnia 2004powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzosowie
211211/200423 sierpnia 2004zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2004 rok
212212/20048 września 2004ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
213213/20048 wrzesnia 2004 ogłoszenia ywkazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
214214/20048 września 2004ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
215215/200414 września 2004opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2005 rok
216216/200416 września 2004ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
217217/200420 września 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
218218/200427 września 2004powołania zespołu spisowego
219219/200427 września 2004skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
220220/200428 września 2004zmiany Regulaminu Organizacji Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
221221/200429 września 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
222222/200430 września 2004zmiany budzetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2004 rok
223223/200430 września 2004zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
224224/200430 września 2004zmiany budzetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2004 rok
225225/20045 października 2004powołania Komitetu Sterującego ds. Opracowania Strategi Rozwoju Gminy Kamień Pomorski
226226/20045 października 2004sprzedaży mienia komunalnego
227227/20048 października 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
228228/200412 pażdziernika 2004przekazania do administrowania nieruchomości stanowiących własnośc Gminy
229229/200414 października 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
230230/200418 października 2004powołania komisji ds. likwidacji majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim
231231/200418 października 2004powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko Inspektora ds. drogownictwa i na samodzielne stanowisko ds. kontroli Urzędu Miejskiego w kamieniu Pomorskim
232232/200418 pażdziernika 2004wprowadzenia jednolitych kryteriów, ich wag oraz skali punktów stosowanych przy ocenie wniosków inwestycyjnych do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych na terenie gminy Kamień Pomorski
233233/200418 października 2004sprzedaży mienia komunalnego
234234/200426 pażdziernika 2004sprzedaży mienia komunalnego
235235/200427 października 2004ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnowść gminy Kamień Pomorski
236236/2004ogłoszenia drugiego pzretargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
237237/200428 pażdziernika 2004zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
238238/20043 listopada 2004powołania komisji przeglądu wodociągu w Buniewicach
239239/20045 listopada 2004powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
240240/20045 listopada 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
241241/20045 listopada 2004ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
242242/200416 listopada 2004zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2004 rok
243243/200423 listopada 2004ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
244244/200415 listopada 2004powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych i pisemnych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomościstanowiących własność gminy Kamień Pomorski
245245/200430 listopada 2004powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
246246/20048 grudnia 2004ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
247247/20048 grudnia 2004ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
248248/20048 grudnia 2004ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
249249/20048 grudnia 2004ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w kamieniu Pomorskim
250250/20048 grudnia 2004ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły podstawowej we Wrzosowie
251251/20049 grudnia 2004zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2004 rok
252252/20049 grudnia 2004zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
253253/2004
254254/200431 grudnia 2004ustalenia dnia wolnego od pracy w 2005r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
255255/200431 grudnia 2004zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
256256/200431 grudnia 2004zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2004 rok
257257/200431 grudnia 2004zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2004 rok
258258/2004
259259/20053 stycznia 2005powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
260260/20056 stycznia 2005powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzosowie
261261/20056 stycznia 2005powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim
262262/20056 stycznia 2005powołania komisji przetargowej
263263/20056 stycznia 2005ustalenia wzoru wniosku o uruchomienia procedury zamówienia publicznego
264264/200510 stycznia 2005wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
265265/200510 stycznia 2005wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
266266/200510 stycznia 2005nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
267267/200510 stycznia 2005przekazania do administrowani nieruchomościami stanowiących własność Gminy
268268/200512 stycznia 2005ustalenia układu wykonawczego i planu finansowego budżetu gminy na 2005 rok
269269/200518 stycznia 2005podania do publicznej wiadomości wykazu nieuchomości, stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
270270/200526 stycznia 2005powołania komisji do spraw przeprowadzenia wywiadu środowiskowego do celów przyznawania dodatków mieszkaniowych
271271/200526 stycznia 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
272272/200531 stycznia 2005nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
273273/200531 stycznia 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
274274/200531 stycznia 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kamień Pomorski
275275/200531 stycznia 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
276276/20053 lutego 2005powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzosowie
277277/20059 lutego 2005ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski
278278/200524 lutego 2005powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim
279279/20053 marca 2005nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
280280/20053 marca 2005wyrażenia zgody na przeniesienie nieruchomości
281281/200518 marca 2005powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy
282282/200531 marca 2005zmiany ukadu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
283283/200531 marca 2005zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2005 rok
284284/200531 marca 2005zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2005 rok
285285/20055 kwietnia 2005ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w kamieniu Pomorskim oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
286286/20057 kwietnia 2005ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
287287/20057 kwietnia 2005ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kamień Pomorski
288288/200511 kwietnia 2005wprowadzenia" Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmy"
289289/200526 kwietnia 2005ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzosowie
290290/200529 kwietnia 2005nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
291291/200529 kwietnia 2005wykonania zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta kamienia Pomorskiego, utrzymania terenów przy budynkach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim i utrzymania zieleni na terenie miastKamienia Pomorskiego
292292/200510 maja 2005podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski, przeznaczonych do dzierżawy
293293/200510 maja 2005zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
294294/200517 maja 2005ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego
295295/200519 maja 2005 ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
296296/200525 maja 2005 ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kamień Pomorski
297297/200525 maja 2005ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
298298/20051 czerwca 2005powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzosowie
299299/20051 czerwca 2005powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych: Szkoły Podstawowej we Wrzosowie Pani Aretty Kąklewskiej i Publcznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim Pani Wioletty Marcinko ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
300300/20051 czerwca 2005powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim Pani Żanety Kurczewskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
301301/20051 czerwca 2005powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim Pań Magdaleny Siestrzykowej i Iwetty Openkowskiej-Majek ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
302302/20057 czerwca 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
303303/200520 czerwca 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
304304/200520 czerwca 2005powołania Komisji celem dokonania oględzin budynków na działkach PZD Ogrodów Działkowych "Belona"
305305/200522 czerwca 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
306306/200522 czerwca 2005powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim Pani Katarzyny Misiuro ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
307307/200528 czerwca 2005nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
308308/200530 czerwca 2005zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2005 rok
309309/200530 czerwca 2005zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
310310/200530 czerwca 2005zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2005 rok
311311/20056 lipca 2005odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy kamień Pomorski
312312/20058 lipca 2005ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
313313/20058 lipca 2005ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
314314/2005 8 lipca 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
315315/200511 lipca 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski
316316/200515 lipca 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.
317317/200515 lipca 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
318318/200520 lipca 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
319319/200525 lipca 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
320320/200528 lipca 2005nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
321321/200529 lipca 2005powołania komisji przetargowej
322322/20054 sierpnia 2005upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim i dla Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji w sprawach zaliczek alimentacyjnych .
323323/20054 sierpnia 2005upoważnienia dla Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
324324/20054 sierpnia 2005ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
325325/20054 sierpnia 2005głoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
326326/20054 sierpnia 2005kodeksu etycznego pracowników samorządu Gminy Kamień Pomorski
327327/20058 sierpnia 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
328328/20058 sierpnia 2005uchylenia zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 318/05 z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
329329/20059 sierpnia 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność gminy Kamień Pomorski
330330/20059 sierpnia 2005sprzedaży mienia komunalnego
331331/200519 sierpnia 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy.
333333/200529 sierpnia 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.
334334/200530 sierpnia 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
335335/200531 sierpnia 2005powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
336336/200531 sierpnia 2005ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej, oraz procedur wewnętrznej kontroli finansowej dla projektów realizowanych z funduszy unijnych
337337/20052 września 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
338338/200502 września 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
339339/20055 września 2005ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
340340/200512 września 2005opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2006 rok
341341/200512 września 2005nadania Regulaminu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.
342342/200512 września 2005nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim
342a342a/200512 września 2005sprawie nadania Procedury naboru na wolne stanowiska obsługi w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.
343343/200512 września 2005powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
344344/200515 września 2005ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
345345/200515 września 2005powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
346346/200515 września 2005zmiany w składzie osobowym OKW Nr 1 w Kamieniu Pomorskim
347347/200516 września 2005nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
348348/200520 września 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski
349349/200523 września 2005powołania komisji ds. opiniowania wniosków o umorzenie, rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności podatków i opłat lokalnych
350350/200530 września 2005zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
351351/200530 września 2005zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2005 rok.
352352/0530 września 2005r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2005 rok
354354/200505 października 2005ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
356356/200519 października 2005ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
357357/200519 października 2005procedury aktualizacji „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających w Gminie Kamień Pomorski
358358/200520 października 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
359359/200525 października 2005nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
360360/200525 października 2005ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
361361/200525 października 2005ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
362362/200526 października 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.
363363/0528 października 2005r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2005 rok
366366/200507 listopada 2005ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
368368/200518 listopada 2005ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
370370/200528 listopada 2005wprowadzenia katalogu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim i procedury jego aktualizacji
371 371/200528 listopada 2005utworzenia Samorządowego Serwisu Informacyjnego Urzędu Miejskiego
372372/200529 listopada 2005ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
373373/0530 listopada 2005r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2005 rok
376376/20057 grudnia 2005wewnętrznego systemu oznakowania i wizualnej informacji w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim
377377/20059 grudnia 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy.
378378/200512 grudnia 2005ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
379379/200512 grudnia 2005nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
380380/200512 grudnia 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.
383383/200514 grudnia 2005ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.
384384/0514 grudnia 2005r.zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
385385/200514 grudnia 2005ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
386386/200514 grudnia 2005ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
388388/200528 grudnia 2005wprowadzenia procedury organizacji i prowadzenia szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
389389/200529 grudnia 2005ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
390390/0530 grudnia 2005r.zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
391391/0530 grudnia 2005r.zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym oraz w planie finansowym na 2005 rok
392392/0530 grudnia 2005r.zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym oraz w planie finansowym na 2005 rok
396396/200619 stycznia 2006ustalenia procedury konkursowej przy ocenie ofert, składanych w otwartych konkursach ofertowych na realizację zadań pożytku publicznego
397397/200627 stycznia 2006ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.
400400/20069 lutego 2006powołania zespołu zadaniowego do spraw rewitalizacji Miasta Kamienia Pomorskiego
401401/0614 lutego 2006r.ustalenia planu wykonawczego i planu finansowego budżetu gminy na 2006 rok
404404/200603 marca 2006ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy.
407407/200617 marca 2006ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
408408/200617 marca 2006ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
409409/200622 marca 2006ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
410410/200622 marca 2006ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.
411411/200623 marca 2006nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
412412/200624 marca 2006ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
413413/200627 marca 2006ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
415415/0631 marca 2006r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2006 rok
416416/200605 kwietnia 2006wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
417417/200605 kwietnia 2006wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
420420/200613 kwietnia 2006uchylenia zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 412/2006 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
421421/200619 kwietnia 2006zmiany zasad obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim
424424/0628 kwietnia 2006r.zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
425425/20068 maja 2006ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
426426/20068 maja 2006ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego a sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
427427/20068 maja 2006ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy.
428428/0612 maja 2006ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy.
429429/0612 maja 2006uchylenia zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 425/2006 z dnia 08 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
430430/0612 maja 2006ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
431431/200615 maja 2006ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
432432/200622 maja 2006ustalenia dnia 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
433433/0624 maja 2006nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
437437/0631 maja 2006r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2006 rok
436436/0631 maja 2006r.zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2006 rok
434434/0624 maja 2006ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
438438/20066 czerwca 2006rogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.
445445/200621 czerwca 2006ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.
448448/0626 czerwca 2006r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2006 rok
449449/0630 czerwca 2006r.zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
450450/0630 czerwca 2006r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2006 rok
451451/0630 czerwca 2006r.zmian w układzie wykonawczym w budżecie Gminy na 2006 rok
452452/0606 lipca 2006r.Zmieniające zarządzenie Nr 336/05 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej, oraz procedur wewnętrznej kontroli finansowej dla projektów realizowanych z funduszy unijnych.
454454/200626 lipca 2006r.ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
455455/200626 lipca 2006r.ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
456456/200627 lipca 2006r.ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
457457/0631 lipca 2006r.zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
458458/0631 lipca 2006r.zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2006 rok
460460/200616 sierpnia 2006r.nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
464464/200617 sierpnia 2006r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
465465/200617 sierpnia 2006r.ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kamień Pomorski
466466/200621 sierpnia 2006r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
468468/20061 września 2006r.uchylenia zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 456/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
469469/20067 września 2006r.ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
471471/20066 września 2006r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
473473/200621 września 2006r.ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski
474474/0629 września 2006r.zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
475475/0629 września 2006r.zmian budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2006 rok
476476/06 476a/06 476b/0629 września 2006r.zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
477477/20064 października 2006r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
478478/200611 października 2006r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
480480/200616 października 2006r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
481481/200617 października 2006r.nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
482482/200618 października 2006r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
483483/200624 października 2006r.ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Kamień Pomorski
484484/200624 października 2006r.ustalenia procedur związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem i zasad wykonywania kontroli finansowej w Gminie Kamień Pomorski
485485/200624 października 2006r.określenia zasad obiegu i kontroli dokumentów, zasad przeprowadzania inwentaryzacji oraz prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim
486486/200624 października 2006r.zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
488488/200626 października 2006r.zmiany Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
494494/20062 listopada 2006r.ustalenia dnia 22 grudnia 2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
495495/0631 października 2006r.zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2006 rok
496496/0631 października 2006r.zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
499499/20068 listopada 2006r.ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski
500500/20069 listopada 2006r.wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
501501/200617 listopada 2006r.nie skorzystania z przysługującego prawa pierwokupu nieruchomości
502502/200617 listopada 2006r.ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamień Pomorski
503503/200620 listopada 2006r.ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Kamień Pomorski
504504/200620 listopada 2006r.ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży
505505/0623 listopada 2006r.zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006 rok
506506/0623 listopada 2006r.zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2006 rok
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-09-30 11:40

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3528
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-06-29 12:14

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310419
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony