Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 234/2004

Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 26 października 2004 r

w sprawie sprzedaży mienia komunalnegoNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż mienia komunalnego – zbiorników po paliwie, znajdujących się w gruncie po byłym lotnisku w Śniatowie na dzień 20 października 2004 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
zał. Nr 1
do Zarządzenia Nr 234 /2004
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 26 października 2004 rokuBURMISTRZ
KAMIENIA POMORSKIEGO

OGŁASZA
na dzień 10 listopada 2004 roku

PRZETARG OFERTOWY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ ZBIORNIKÓW PO PALIWIEPrzetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2004 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim o godzinie 12.00

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż :

zbiorników po paliwie w liczbie ok. 7 (siedmiu), znajdujących się w gruncie w miejscowości Śniatowo, na terenie byłego lotniska oraz dwóch częściowo zdemontowanych

Cena wywoławcza : 1.250 zł (za jeden zbiornik)
500 zł (za jeden zbiornik częściowo
zdemontowany)


Warunki przetargu:

Oferty zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim do dnia 09 listopada do godziny 15.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 listopada 2004 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Oferta powinna zawierać:
dane oferenta, adres, proponowaną cenę, podpis oferenta i datę sporządzenia oferty.
Oferty zawierające cenę niższą niż cena wywoławcza za jeden zbiornik, zostaną odrzucone.

Z uczestnikiem przetargu, którego oferta zostanie przyjęta, w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu zostanie podpisana umowa sprzedaży.
Z projektem umowy sprzedaży można zapoznać się w pokoju nr 14 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Uczestnik przetargu, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany będzie do odnalezienia, wydobycia i wywiezienia wydobytych z gruntu zbiorników własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko oraz do niwelacji i uporządkowania terenu.

Składane ofert powinny dotyczyć wszystkich znajdujących się w gruncie na terenie byłego lotniska zbiorników

Po zlokalizowaniu i odkryciu zbiorników, na co najmniej na 1 dzień przed wydobyciem zbiorników z gruntu, wygrywający przetarg zgłosi na piśmie dokonanie tych czynności w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim i wpłaci pełną kwotę sprzedaży na niżej podane konto.
Wydobycie i wywiezienie zbiorników możliwe będzie po protokolarnym ich przejęciu.
Wydobycie, wywiezienie i uporządkowanie terenu powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Na zabezpieczenie uporządkowania terenu, przed podpisaniem umowy, o której mowa wyżej, wygrywający przetarg wpłaci na konto organizatora przetargu kaucję w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

Nr konta Urzędu Miejskiego nr 44124038681111000040908913 w Banku PEKAO S.A I O/Kamień Pomorski.

Po zgłoszeniu w tut. Urzędzie (pokój nr 16 II piętro) zakończenia robót i przekazaniu terenu, kaucja zostanie zwrócona na wskazane konto.

Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-10-28 10:13

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2105
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-10-28 10:13

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308719
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony