Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczonyGMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Remont pomieszczeń izby zatrzymań w obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim
Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7 Y020-9
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń – ETAP I:
1. pokój lekarza,
2. WC + natrysk,
3. kuchnie - zmywalnie,
4. WC obsługi.
Zakres prac określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz kosztorysy według branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Termin wykonania zamówienia: data rozpoczęcia: 2004-12-06, data zakończenia: 2004-12-28
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 500.00 zł (słownie: pięćset 00/100 zł) należy wnieść do dnia 24.11.2004r. do godz. 11.30 w kasie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10.00 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 4

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
• w zakresie proceduralnym:
1 Aneta Różańska – Podinspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3821142.
• w zakresie merytorycznym:
1 Aneta Różańska - Podinspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3821142
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat do dnia 2004-11-24 do godz. 11:30.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Sposób dokonywania spełnienia tych warunków polegać będzie na stwierdzeniu, czy do oferty załączone są te dokumenty pisemne i oświadczenia.
Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-11-09 09:37

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2073
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-11-09 09:37

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308385
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony