Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Gmina Kamień Pomorski
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„utrzymanie zieleni na terenie miasta Kamień Pomorski”
wspólny słownik zamówień publicznych (CPV) Nr 77310000-6


1. Opis przedmiotu zamówienia:
- Koszenie i grabienie trawy oraz jej wywóz
- Wykonanie jednej obsady kwiatowej w misach oraz rabatach i kwietnikach
- Przycinanie żywopłotów oraz wycinanie odrostów przy drzewach na terenie miasta
- Usuwanie z parków, zieleńców i ulic wiatrołomów
- Malowanie osłon drzewek i kwietników farbami olejnymi
- Odchwaszczanie i oczyszczanie terenów zielonych
- Malowanie i konserwacja ławek na terenie całego miasta
- Konserwacja placów zabaw dla dzieci
- Utrzymanie i pielęgnacja kwiatów na terenie miasta
- Konserwacja muru ogrodzeniowego na Placu Katedralnym
- Konserwacja i malowanie barier z rur metalowych i łańcuchowych na terenie miasta
- Ustawienie wraz z wykonaniem dekoracji dwóch choinek w okresie od 15.12.2004r. do 30.01.2005r.

2. Adres Zamawiającego: Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, woj. Zachodniopomorskie tel.(091)38 21 142 fax.(091)38 25 028 e-mail: kamienpomorski@um.pl

3. Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami: Magdalena Świąć, pokój nr 16, tel. (091) 38 21 142 wew. 130, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2005r. do 31.12.2005r..

6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset zł), które należy wnieść do dnia 10.12.2004r. do godz.11:30.

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (w %): cena – 100%

8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16.

9. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności a profil działania firmy odpowiada przedmiotowi przetargu i załączą kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i powyższe potwierdzą pisemnym oświadczeniem.
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i potwierdzą to pisemnym oświadczeniem.
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004r. poz. 177) i potwierdzą to pisemnym oświadczeniem.

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, do 10.12.2004r. do godz. 11:30.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert: w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, 10.12.2004r. godz. 13:00.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-11-24 11:16
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2004-11-24 11:40

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2479
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-11-24 11:40

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321248
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony