Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ KAMIENIA POMORSKIEGO
O G Ł A S Z A K O N K U R S
na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
w Referacie Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

Konkurs odbędzie się dnia 18 stycznia 2005r o godzinie 1200
w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim (Ratusz)


I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1/ wykształcenie wyższe,
2/ co najmniej 3 letni staż pracy,
3/ aktualne świadectwo lekarskie, dobry stan zdrowia,
4/ biegła znajomość obsługi komputera,
5/ znajomość ustawy:
a/ o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b/ o gospodarce komunalnej,
c/ o ochronie i kształtowaniu środowiska,
d/ o samorządzie gminnym,
6/ preferowana znajomość języków obcych (j.angielski, j.niemiecki).

II. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1/ pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z listem motywacyjnym,
2/ kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
3/ życiorys,
4/ dyplom ukończenia studiów i uzyskanych kwalifikacji (uwierzytelnione kserokopie
lub odpisy),
5/ oświadczenie kandydata o niekaralności,
6/ aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych
do pracy.
III. Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs na stanowisko
Podinspektora ds. gospodarki komunalnej”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru
telefonu, należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom.
ul. Stary Rynek 1 (ratusz – I piętro)
w terminie do dnia 17 stycznia 2005r. do godz. 1200.
IV. Otwarcie ofert przez komisje konkursową, powołana przez Burmistrza Kamienia
Pomorskiego nastąpi w dniu 17 stycznia 2005r. o godz. 1300.
O zakwalifikowaniu się do konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie
w dniu 17 stycznia 2005r.
V. Spotkania z kandydatami zakwalifikowanymi do konkursu będą się odbywały w dniu
18 stycznia 2005r. od godz.1200 .
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 stycznia 2005r., a o wyniku
konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
VI. Kandydat wyłoniony w konkursie zatrudniony zostanie na podstawie umowy o pracę.


BURMISTRZ
Andrzej Jędrzejewski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-01-07 07:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2334
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-01-07 07:28

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321253
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony