Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz
Kamienia Pomorskiego
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzień 16 marca 2005 roku
o godzinie 10:00


na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Połchowo, gm. Kamień Pomorski, składającej się z działek:

dz. nr 65/1 o pow. 0,3340 ha, użytek gruntowy R IV a,
dz. nr 65/2 o pow. 0,0395 ha, użytek gruntowy, R IV a
zapisanych w księdze wieczystej kw nr 14265

Cena wywoławcza 37.000 zł
wadium 3.700 zł


INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI


Nieruchomość rolna – działki nr 65/1 i 65/2 położone w Połchowie, znajdują się na obszarze, dla którego z dniem 1 stycznia 2004 roku utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej nr III/23/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. przewiduje dla nieruchomości kategorię użytkowania terenu : sady, ogrody.
Działka nr 65/1 porośnięta jest starymi drzewami owocowymi oraz 3 dębami w wieku ok. 150 lat. Od południa działka graniczy z nieruchomością zabudowaną trafostacją.
Wzdłuż działki nr 65/2 przebiega napowietrzna linie energetyczna i w północnej jej części znajduje się na niej odnoga słupa energetycznego.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2005 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium .

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do
11 marca 2005 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu warunkowej umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Koszty zawarcia umów notarialnych (warunkowej i przenoszącej własność) oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia warunkowej umowy sprzedaży.

Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu , zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.


Szczegółowe informacje na temat rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim (pokój nr 14) lub pod numerem telefonu 3821142 wewn. 127.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-02-08 11:30

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1800
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-02-08 11:30

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8309654
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony