Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XX/172/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 września 2004 r.


w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.


Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447; Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 74, poz.676; Nr 113, poz. 984; Nr 126, poz. 1070; Nr 130, poz. 1112; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1682; Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15; Nr 80, poz. 717; Nr 80, poz. 720; Nr 80, poz. 721; Nr 96, poz. 874; Nr 124, poz. 1152; Nr 162, poz. 1568; Nr 203, poz. 1966; Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39; Nr 19, poz. 177; Nr 91, poz. 870; Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492 ) uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, w wysokości 10 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.


§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Władysław DwulitUzasadnienie do uchwały Nr XX/172/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 września 2004 r.
Stosownie do przepisów art. 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Burmistrz może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką każdorazowo po urządzeniu lub modernizacji drogi, po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.
Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń, a wartością jaką nieruchomość ma po wybudowaniu urządzeń. Wartość nieruchomości ustalają rzeczoznawcy majątkowi według stanu cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje po upływie 14 dni, od dnia w którym decyzja o ustaleniu opłaty stałą się ostateczna. Na wniosek właściciela nieruchomości opłata może być rozłożona na raty roczne, płatne w okresie do 10 lat, oprocentowanie według stopy redyskonta weksli, a należność podlega zabezpieczeniu. Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w gotówce lub w naturze, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-02-24 09:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1999
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-02-24 09:10

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308462
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony