Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyUCHWAŁA Nr XXI/175/04

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 14 października 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80,poz.717
i Nr162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 ) uchwala się ,co następuje:§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy
o kwotę
2.900 zł
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań własnych

kwota

2.900 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

o kwotę

2.900 zł
Rozdział 80110 Gimnazja
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
kwota
kwota
2.900 zł
2.900 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę
2.900 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy


kwota
kwota
kwota
kwota2.900 zł
2.300 zł
500 zł
100 złStr.2


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego .
§ 4.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Władysław Dwulit

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z póź.zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.
Dokonanie proponowanych zmian planowanych wydatków budżetu gminy na 2004 rok następuje w wyniku:
przesunięcia pomiędzy działami planu wydatków w związku z utworzeniem
świetlicy szkolnej w gimnazjum w nowym roku szkolnym 2004/2005.
Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-02-24 09:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1986
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-02-24 09:16

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8309645
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony