Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony
Uchwała Nr XXI/177/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 14 października 2004 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego gminy Kamień Pomorski


Na podstawie przepisów art. 14, ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41; nr 141, poz. 1492), uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamień Pomorski zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w
Kamieniu Pomorskim nr III/26/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2002 roku, Nr 99, poz.
2423 obejmującej teren działek o numerach 86/5, 86/2, 86/1 i 86/10 w obrębie Śniatowo.
2. Przedmiotem zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego jest zmiana funkcji terenu oznaczonego w planie jako MNJr – „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” na „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności rzemieślniczej nieuciążliwej”.


§ 2. Przedmiotem planu jest zakres określony art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.


§ 4. Załącznik graficzny nr 1 dotyczący przedmiotu planu stanowi integralną część uchwały.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
..............................
mgr Władysław Dwulit

Uzasadnienie do uchwały nr XXI/177/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 14 października 2004 roku


Inicjatywa zmiany zapisu planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr III/26/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2002 roku, Nr 99, poz. 2423 obejmującą teren działek o numerach 86/5, 86/2, 86/1 i 86/10 w obrębie Śniatowo polegającej na zmianie funkcji terenu oznaczonego w planie jako MNJr – „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” na „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności rzemieślniczej nieuciążliwej” wypłynęła z wniosku inwestora planowanej na sąsiednich działkach fermy wiatrowej. Planowane osiedle zabudowy jednorodzinnej powinno wybiegać naprzeciw potrzebom przyszłej inwestycji i uwzględniać zabudowę z możliwością działalności rzemieślniczej. Bliska lokalizacja w stosunku do farmy wiatrowej predestynuje ten teren do zamieszkania przez ludzi związanych zawodowo z elektrownią. W związku z funkcjonowaniem farmy wiatrowej powstające nowe miejsca pracy nie muszą być realizowane w trybie zatrudnienia. Preferowane są rozwiązania zleceń dla małych firm czy ślusarzy – mechaników: obsługa konserwacja śmigieł, usługi dźwigowe, prace malarskie, prace na wysokościach. Również zawodowa integracja przyszłych mieszkańców planowanej zabudowy jest ważnym elementem unikania ewentualnych konfliktów społecznych.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-02-24 09:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1987
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-02-24 09:18

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312696
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony