Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXI/178/04

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 14 października 2004 r.

w sprawie regulaminu porządkowego i zasad udostępniania
Cmentarza Komunalnego w Kamieniu Pomorskim.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874) uchwala się, co następuje:§ 1.1. Uchwala się Regulamin Porządkowy Cmentarza Komunalnego w Kamieniu Pomorskim, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się Zasady udostępniania Cmentarza Komunalnego w Kamieniu Pomorskim, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Władysław DwulitUzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały ma swoje uzasadnienie w konieczności dostosowania stanu faktycznego, dotyczącego funkcjonowania cmentarza komunalnego w Kamieniu Pomorskim – obiektu użyteczności publicznej, do obowiązujących obecnie w tym zakresie przepisów prawa.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-02-24 09:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2158
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-02-24 09:19

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311864
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony