Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Gospodarka komunalna - Gospodarowanie odpadami

Kontakt: 91 3821142 (wew.980)

Harmonogramy odbioru odpadów 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych miasto III kwartał
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych teren wiejski III kwartał
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z GMINY KAMIEŃ POMORSKI - 2018 r. - tereny wiejskie
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z KAMIENIA POMORSKIEGO - 2018 r. - teren miejski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Błażejczyk
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Balbina Kaczanowska
  data publikacji: 2013-07-23 13:08
 • zmodyfikował: Balbina Kaczanowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-22 12:57

Działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kamieniu Pomorskim

Na terenie gminy Kamień Pomorski odbiór i transport odpadów zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych prowadzony będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej  2 w Kamieniu Pomorskim.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (w tym nieruchomości na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza) mają obowiązek samodzielnie podpisać umowę z firmą odbierającą odpady i złożyć oświadczenie w naszym urzędzie z kopią umowy.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim. Mieszkańcy zainteresowani przekazaniem odpadów segregowanych (wymienionych poniżej) mogą je przekazać, pod warunkiem samodzielnego dostarczenia (transportu) tych odpadów do PSZOK.

 

Odpady można dostarczać do PSZOK w terminie: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

 

W PSZOK przyjmowane są odpady segregowane: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, a także segregowane odpady komunalne w następujących frakcjach: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji.

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe – kontener można zamówić odpłatnie w PGK Sp. z o.o. Cennik usług w zakresie odbioru odpadów budowlanych znajduje się na stronie www.pgkkamien.pl

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych
Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Kamień Pomorski przekazywane są do stacji przeładunkowej w Mokrawicy. W celu dalszego zagospodarowania odbierane są przez Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie 30, 72-200 Nowogard zarządzany przez Celowy Związek Gmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard, którego Gmina Kamień Pomorski jest członkiem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: osoba odpowiedzialna za treść - Anna Stanaszek - Kaczor
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Balbina Kaczanowska
  data publikacji: 2018-04-17 21:43
 • zmodyfikował: Balbina Kaczanowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 21:51

Poziomy Recyklingu - Gmina KamieńPomorski

Na podstawie art.3 ust.2 pkt.9 ustawy z 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości danych o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Poziomy Recyklingu – Gmina Kamień Pomorski

ROK

przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych na składowiska

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

2012

22,7 %

111,325 %

----

2013

32,7 %

50,9 %

100 %

2014

53 %

50,6 %

100 %

2015

55,4%

35,1 %

100 %

2016

55,43%

Brak odpadów przekazanych na składowiska

100%

2017 38,55% Brak odpadów przekazanych na składowiska 100%

Do dnia 31 grudnia 2020r. Gminy obowiązane są osiągnąć:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo;

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Błażejczyk
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Lucjan Skwarek
  data publikacji: 2017-04-28 15:19
 • zmodyfikował: Balbina Kaczanowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-01 15:23

Rejestr Działalności Regulowanej – Gmina Kamień Pomorski

Kliknij tutaj aby pobrać rejestr

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Błażejczyk
  data wytworzenia: 2013-09-06
 • opublikował: Balbina Kaczanowska
  data publikacji: 2013-09-06 14:55
 • zmodyfikował: Balbina Kaczanowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-10 13:07

Rejestr zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie gminy Kamień Pomorski

Kliknij tutaj aby pobrać rejestr

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Błażejczyk
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Lucjan Skwarek
  data publikacji: 2018-05-23 09:30
 • zmodyfikował: Balbina Kaczanowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-07 12:13

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie gminy Kamień Pomorski

Roczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Kliknij tutaj aby pobrać analizę za rok 2014

 • autor lub odpowiedzialny za treść: osoba odpowiedzialna za treść - Sylwia Zielonko
 • opublikował: Balbina Kaczanowska
  data publikacji: 2015-04-30 13:54
 • zmodyfikował: Balbina Kaczanowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-29 11:14

Kliknij tutaj aby pobrać analizę za rok 2015

 • autor lub odpowiedzialny za treść: osoba odpowiedzialna za treść - Wojciech Leszczyński
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Balbina Kaczanowska
  data publikacji: 2016-04-29 11:11
 • zmodyfikował: Balbina Kaczanowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-29 11:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8659
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-22 12:57

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319311
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony