Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXII/215/04

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 2 grudnia 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80,poz.717
i Nr162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 ) uchwala się ,co następuje:§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy
o kwotę
1.207.588 zł.

z tego:
dochody związane z realizacją zadań własnych.

kwota

1.207.588 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.
o kwotę
1.207.588 zł.Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego.

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin .

kwota


kwota


1.207.588 zł.


1.207.588 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
o kwotę
207.588 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych.Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
§ 4300 Zakup usług pozostałych.

kwota
kwota
kwotakwota
kwota
107.588 zł 50.000 zł
57.588 zł100.000 zł.
100.000 zł.
str.2
§ 3.1. Zwiększa się nadwyżkę budżetu gminy na 2004 rok o kwotę 1.000.000 zł.

2.Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2004 rok po dokonanej zmianie w wysokości
1.995.000 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek w roku 2004 w kwocie 995.000 zł.
oraz 1.000.000 zł. do wykorzystania w latach przyszłych.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Dwulit


Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z póź.zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.
Dokonanie proponowanych zmian planowanych dochodów budżetu gminy na 2004 rok następuje w wyniku:
- przyznania uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –
Gminy Kamień Pomorski w wysokości 1.207.588 zł.( pismo: Ministra Finansów Nr
ST3-4822-6/2004) z dnia 18.11.2004r.
Natomiast proponowane zmiany planowanych wydatków budżetu gminy na 2004 rok dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków w dziale „ Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska "na sfinansowanie wydatków związanych z akcją zimową i zapłatą
zobowiązań dla spółki P.G.K. w Kamieniu Pomorskim z tytułu świadczonych usług
związanych z oczyszczaniem miasta (kwota 107.588 zł.) , oraz za utrzymanie zieleni
w miastach i gminach , również zapłata zobowiązań dla spółki P.G.K. (kwota
100.000 zł.)
Nadwyżka budżetu gminy na 2004 r. ustalona w § 4 Uchwały Rady Miejskiej w
Kamieniu Pomorskim Nr XIII/139/04 z dnia 5 lutego 2004r. wynosi 995.000 zł.
W związku z przyznaniem uzupełnienia subwencji ogólnej przez Ministra Finansów
pod koniec roku budżetowego ( III dekada listopada) , niemożliwe jest wykonanie do
końca tego roku zadań inwestycyjnych lub bieżących np. remontowych na kwotę 1.000.000 zł. z uwagi na procedurę przetargową , dlatego też proponuje się
zwiększyć nadwyżkę budżetu gminy na 2004r. o wymienioną kwotę .
Po dokonanej zmianie nadwyżka budżetu gminy na 2004 r. wyniesie 1.995.000 zł.
( 995.000 + 1.000.000 =1.995.000).

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 08:27

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1890
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-03-01 08:29

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312660
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony