Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


UCHWAŁA Nr XXII/217/04

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 2 grudnia 2004 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84i Nr 200, poz.1683 z 2003r. Nr 96, poz. 874 , Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz.1291 ) uchwala się , co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej12 ton :
a/ od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie
b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
c/ powyżej 9 ton


616,80 zł.
1.028,00 zł.
1.233,60 zł.

2/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach)
Stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
309
515
13
14
515
824
14
15
824
1030
15

1030
1339
Trzy osie
12
17
515
824
17
19
824
1030
19
21
1030
1236
21
23
1236
1442
23
25
1442
1648
25

1648
1854
Cztery osie i więcej
12
25
1236
1339
25
27
1239
1545
27
29
1545
1854
29
31
1854
2452,80
31

1854
2452,80Str. 2

3/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:
a)od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 721,00 zł.
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.030,00 zł.
c)powyżej 9 ton 1.236,00 zł.
4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. ( wg tabeli Nr 2)

Tabela Nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)
Stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
412
721
18
25
824
1030
25
31
927
1339
31

1442
1937,76
Trzy osie
12
40
1339
1722,97
40

1751
2548,65

5/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a)od 7 ton do 10 t włącznie 412,00 zł.
b)powyżej 10 ton 824,00 zł.

6/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego( wg tabeli nr 3):
str.3

Tabela Nr 3

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)
Stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
1 oś
12
18
206
412
18
25
618
721
25

824
927
2 osie
12
28
721
824
28
33
927
1030
33
38
1030
1339
38

1236
1699,87
3 osie
12
38
927
1236
38

1236
1442

7/ od autobusów:
a)o liczbie miejsc mniejszej niż 30 515,00 zł.
b)o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 1442,00 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.


§ 3. Traci moc uchwała Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit

.
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
W świetle przepisów art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84 z póź.zm.) rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych.
Z dokonanych ustaleń wynika, że istnieje uzasadniona potrzeba określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na proponowanym poziomie . Wychodząc naprzeciw postulatom społecznym proponuje się utrzymanie dotychczasowych stawek podatku z wyjątkiem pozycji , które muszą zostać podwyższone ze względu na określenie ich wysokości w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. jako stawki minimalne .

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 08:33

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1872
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-03-01 08:33

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311495
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony