Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXII/221/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 2 grudnia 2004 roku.

w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.

Na podstawie art. 3 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41; nr 141, poz. 1492), uchwala się co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwały:
1)Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski obręb 1.
2)Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski obręb 2.
3)Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski obręb 3.
4)Nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski obręb 4.
5)Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski obręb 5.
6)Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski obręb 6.
7)Nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski obręb 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
...................
Władysław Dwulit


Uzasadnienie do uchwały nr XXII/221/2004
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 2 grudnia2004 r.

W związku z upływem ważności planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących do dnia 31.12.2002 r. zachodziła pilna potrzeba wdrożenia procedur zmierzających do ich sporządzenia ponieważ dokonanie tego pozwoliło prolongować je do 31.12.2003 roku, zgodnie z art. 67 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279 z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112/. Na podstawie art. 67 plany zagospodarowania obowiązywały 8 lat od dnia wejścia w życie poprzedniej ustawy tj. do 31 grudnia 2002 roku. W ustępie 1a niniejszego artykułu wskazane jest, że jeśli gmina ma uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i przystąpi do sporządzenia planu na danym obszarze, to stary plan zachowuje ważność w granicach objętych uchwałą do czasu uchwalenia nowego, jednak nie dłużej niż 9 lat tj. 31 grudnia 2003 roku. Pozwoliło to oszczędzić znaczne środki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeszcze przez rok. W 2003 roku wydano około 240 takich decyzji co licząc po obecnie przyjętej stawce (urbanista wybrany w przetargu) daje 240 x 400 = 96.000,00 złotych oszczędności za 2003 rok. Niestety nowa ustawa znacznie podniosła koszty przygotowania nowych planów, co w niektórych przypadkach powoduje brak uzasadnienia ekonomicznego dla sporządzenia takich planów, w związku z tym proponuje się uchylenie niniejszych uchwał których wcześniejsze przyjęcie uzasadniłem powyżej. Podstawową radykalną zmianą jest wprowadzenie obowiązku sporządzenia opracowania zwanego „ekofizjografią”. Opracowanie to może nawet podwoić koszty planowania. Drugim z istotnych czynników jest zmiana skali mapy używanej do planowania na 1:1000. W przypadku obszarów całych obrębów są to olbrzymie koszty. Kolejnym z czynników praktycznie uniemożliwiających przeprowadzenie procedury planistycznej na przedmiotowych uchwałach jest wymóg, aby obszary zmian były wyznaczone w studium jako tereny objęte obowiązkiem sporządzenia planów. Jak wynika z doświadczeń urbanistów współpracujących z urzędem uchwały podjęte na obszary nie wyznaczone do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego są odrzucane przez Wydział Rozwoju Regionalnego przy Urzędzie Wojewódzkim jako niezgodne ze studium. Zgodnie z poprzednią ustawą bez większych problemów uchwalane były plany nawet na bardzo małych obszarach (np. Wrzosowo Kolonia 0,96 ha).
Urząd będzie prowadził prace planistyczne w sposób sukcesywny, w miarę posiadanych środków. Obecnie funkcjonowanie uchwał jest nieuzasadnione i jedynie utrudnia wiele spraw. Jedynym sposobem na sprawne prowadzenie procedur planistycznych jest sukcesywne podejmowanie uchwał na bazie nowych przepisów, na obszarach które tego wymagają ze względu na ruch inwestycyjny. Poprzednie uchwały były podjęte głównie po to aby jeszcze przez rok korzystać z dobrodziejstw aktualnego planu, co pozwoliło na znaczne oszczędności i umożliwiło realizację wielu inwestycji prowadzonych zarówno przez inwestorów prywatnych jak i gminę.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 08:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1919
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-03-01 08:35

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321109
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony