Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XII/224/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 2 grudnia 2004 roku


w sprawie skargi Zdzisława TomaszewskiegoNa podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002 Nr 113, poz. 984; z 2003r., Nr 169 ,poz. 1387; Nr 130, poz. 1188, , Nr 170, poz. 1660, oraz z 2004r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 162, poz. 1692), uchwala się, co
następuje:


§ 1. Uznać skargę Pana Zdzisława Tomaszewskiego, zam. Buniewice 14/2, 72-400 Kamień Pomorski , złożoną w dniu 18 października 2004 r., na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego Andrzeja Jędrzejewskiego, do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, za bezzasadną.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie do uchwały Nr..... w sprawie skargi Zdzisława Tomaszewskiego.

Po zapoznaniu się ze skargą p. Zdzisława Tomaszewskiego, zamieszkałego w Buniewicach 14/2, 72-400 Kamień Pomorski , na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego, w sprawie nieprawiłowości, które zdaniem skarżącego powstały przy gospodarowaniu środkami publicznymi przez Gminę, przesłaną przez skarżącego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w dniu 11 października 2004r., którą to Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w dniu 18 października 2004r. oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją zamówienia publicznego pt.” Ocieplenie budynku i remont elewacji oraz wyprostowanie muru oporowego, doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny, meble, komputer” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim, ul Kopernika 12 oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika w Urzędzie Miasta i Gminy Kamień Pomorski, Pani Ireny Siczek, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:
Dnia 9 września 2002r. został ogłoszony przetarg na ” Ocieplenie budynku i remont
elewacji oraz wyprostowanie muru oporowego, doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny, meble, komputer” dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim. Zamawiającym był Zarząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, działając jako powiernik Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim.
Dnia 3 października 2002r. nastąpiło otwarcie ofert. Komisja Przetargowa po przeanalizowaniu złożonych ofert wybrała ofertę najkorzystniejszą, przedstawioną przez Zakład Usług Remontowo- Budowlanych Stanisław Jankowski, uzasadniając to najniższą ceną i najkrótszym terminem realizacji. Koszt oferty wynosił 96300zł.
Dnia 10 października 2002r. została zawarta umowa Nr 123/2002 pomiędzy Gminą
Kamień Pomorski, w imieniu której działał Zarząd Miejski, a wykonawcą- Zakładem Usług Budowlanych Stanisław Jankowski, Kamień Pomorski ul. Gryficka 24/10, na wykonanie
robót zgodnych ze spisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Po zakończeniu prac remontowych budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim, dnia 20 listopada 2002r., został dokonany jego odbiór, co do którego Komisja Odbiorowa nie miała żadnych zastrzeżeń.
Koszty wykonania zadania w kwocie 963000zł miały być pokryte przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim w wysokości 48150 zł jako udział własny oraz przez Agencję Własności Rolnej Skarbu
Państwa w postaci subwencji w kwocie 48150 zł, co stanowi 50% nakładów do poniesienia w 2002r. będących podstawą do procentowego wyliczenia subwencji na zadanie pn. „ Remont i adaptacja oraz doposażenie budynku przez Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim, co zostało uczynione.
Zgodnie z Umową o Współpracy pomiędzy Zarządem Miejskim w Kamieniu Pomorskim, a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim, którego to Stowarzyszenia reprezentantem był też Pan Zdzisław
Tomaszewski, pieniądze Stowarzyszenia zostały wpłacone na konto Urzędu Miejskiego z chwilą podpisania umowy z wykonawcą.
Zgodnie z Umową o Współpracy Nr GGN72243-30/02 § 2 p. 3 zakupu sprzętu rehabilitacyjnego miał dokonać wykonawca robót w uzgodnieniu z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim, co zostało uczynione i dnia 30 października 2002r. wykonawca w/w zadania dokonał zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 20415 zł. W tym dniu wykonawca, zgodnie z umową, dokonał przekazania sprzętu Gminie Kamień Pomorski.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 1/2002 z dnia 20 listopada 2002r. Gmina sprzedała Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim zestaw sprzętu rehabilitacyjnego, co zostało potwierdzone fakturą VAT Nr 56/M/FB/2002 z dnia 22 listopada 2002r..
W dniu 3 grudnia 2002r. Gmina Kamień Pomorski przekazała protokółem w/w sprzęt Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim .
Całość procedury została przeprowadzona zgodnie z Umową o Współpracy pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim.
Całe zadanie zostało rozliczone fakturą budowlaną Nr 18/2002 z dnia 22 listopada 2002r. wystawioną przez Zakład Usług Remontowo- Budowlanych Stanisław Jankowski na Urząd Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim.
Na podstawie analizy powyższych informacji Komisja Rewizyjna przy Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji zamówienia publicznego na wykonanie elewacji budynku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim, jak również w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla w/w Stowarzyszenia i w związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 08:40

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2569
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-03-01 08:40

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310919
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony