Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Kamienia Pomorskiego,
działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 96 poz. 873; z 2004r.: Dz. U. nr 64 poz. 593, Dz. U. nr 116 poz. 1203, Dz. U. nr 210 poz.2135),
ogłasza konkurs ofert
na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest organizacja i przeprowadzenie w Kamieniu Pomorskim,
w dniach 24 czerwca – 1 lipca 2005 r. cyklu imprez kulturalnych pod nazwą: „Dni Kultury Chrześcijańskiej Ottonalia ‘2005”.


W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany jest przede wszystkim do:
1.przygotowania atrakcyjnego programu imprez,
2.przygotowania scenariusza i opisu poszczególnych punktów programu,
3.nadzoru merytorycznego nad treścią programu,
4.koordynacji przygotowań i przebiegu imprez, z wykorzystaniem własnego biura, materiałów biurowych i środków komunikacji,
5.przedłożenia planu finansowego realizowanego zadania,
6.zapewnienia uczestnikom cyklu imprez bezpieczeństwa,
7.zapewnienia porządku, czystości i higieny w miejscach przeprowadzania imprez.

Wysokość środków budżetowych, zaplanowanych na realizację zadania w roku 2005, wynosi: 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)
Na realizację podobnego zadania w roku 2004 wydatkowano w formie dofinansowania kwotę: 5.000 zł.

Oferty na formularzu zgodnym ze wzorem z rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29. października 2003 r. (dostępnym w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w pok. 4) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2005 r., do godz. 1500.
Rozstrzygnięcie konkursu przez komisję konkursową, powołaną przez burmistrza Kamienia Pomorskiego, oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10 maja 2005 r.

Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria i wagi:
a)możliwości organizacyjne oferenta (zasoby ludzkie, materialne) – 20%,
b)doświadczenie oferenta w realizacji imprez o podobnym charakterze – 30%,
c)atrakcyjność proponowanego programu – 25%,
d)ocena planu finansowego zadania – 25%.

Dotacja na realizację zadania przekazana zostanie w formie przelewu na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy zleceniobiorcy, przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie przez oferenta wyłonionego w konkursie, umowy z gminą Kamień Pomorski oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami wykorzystanie i rozliczenie dotacji.


Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Andrzej Jędrzejewski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-04-13 08:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1837
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-13 08:22

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311874
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony