Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Willowej w Kamieniu Pomorskim

Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8
Zakres robót:
1.Wykonanie kanału z rur polichlorku winylu (PCW) o śr. Dy 0,25m dł.-84m
2.Wykonanie przykanalików do posesji w rur z polichlorku winylu (PCW) Dy 0,20m dł.-128m
3.Wykonanie przykanalików do wpustów Dy 0,20m o dł. 24,0m
4.Wykonanie wpustów deszczowych - 6szt.
5.Wykonanie studni kanalizacyjnych Dn 425mm z tworzyw sztucznych - 19szt.
6.Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych Dn 1200mm - 3szt.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia: 2005-06-01, data zakończenia: 2005-07-30
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 1 200.00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20.00 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 16

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w zakresie proceduralnym:

1 Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3821142.
w zakresie merytorycznym:

1 Ryszard Bartosz - Inspektor w referacie PIGK tel. (091) 3821142

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2005-05-20 do godz. 10:30.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia spełniania warunków należy złożyć oświadczenie (załącznik do SIWZ).

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:


Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-05-16 11:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1886
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-16 11:51

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319359
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony