Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony


na :
Renowacja 6 sztuk studni głębinowych na terenie Kamienia Pomorskiego

Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8
Zakres robót:
1. Demontaż obudowy studni z kręgów betonowych O1500mm - szt. 6
2. Wydobycie filtrów O356mm - szt. 6
3. Zwiercenie trzykrotne warstwy wodonośnej w rurach O356mm - 6 studni
4. Zabudowa filtru PCV O250mm - szt. 6
5. Pompowanie oczyszczające i pomiarowe po dezynfekcji otworów - 6 studni
6. Montaż obudowy studni i podłączenie do sieci w obrębie obudowy - 6 studni
Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ślepy
Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia: 2005-06-23, data zakończenia: 2005-07-30
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 16

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w zakresie proceduralnym:
1
Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3821142.
w zakresie merytorycznym:
1
Ryszard Bartosz - Inspektor w referacie PIGK tel. (091) 3821142
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2005-06-14 do godz.10:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia spełniania warunków należy złożyć oświadczenie załączone do SIWZ.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr
Kryterium
Waga
1
Cena (koszt)
100%

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-05-31 09:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2225
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-31 09:00

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8311936
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony