Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/254/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej ”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80,poz.717
i Nr162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 ) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000 zł. /słownie zł: jeden milion pięćset tysięcy/ na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej ”.

§ 2. Spłata kredytu długoterminowego następować będzie z dochodów budżetowych gminy pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz z udziału gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa , z uwzględnieniem w planach budżetowych
w latach obejmujących spłatę .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Władysław Dwulit

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z póź.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi; zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów.

Z uwagi na brak własnych środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego
pn. „ Uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej ” , proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na kwotę 1.500.000 zł. w banku wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na warunkach korzystnych dla Gminy. Przewidywany całkowity koszt realizacji w/w zadania inwestycyjnego wyniesie około 2.500.000 zł. Termin realizacji zadania planowany jest na lata 2005-2006.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-06-24 13:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1704
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-24 13:49

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308757
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony