Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXVI/255/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2793 i Nr 281, poz. 2784) uchwala się, co następuje:

§ 1 Uchwala się Program Ochrony Środowiska oraz będący jego częścią Plan Gospodarki Odpadami stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mgr Władysław Dwulit

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, po. 627 z późniejszymi zmianami) organ wykonawczy gminy sporządza gminny program ochrony środowiska uwzględniając art. 14 w/w ustawy tj w szczególności:
cele ekologiczne
priorytety ekologiczne
rodzaj i harmonogram proekologicznych
środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki finansowe.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kamień Pomorski” został sporządzony na zlecenie Burmistrza przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Szczecinie i oparty został o „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025r”, „Politykę Ekologiczną Państwa na Lata 2002-2006” „II Politykę Ekologiczną Państwa”, oraz sporządzony do niej „Program Wykonawczy”, „Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”, a także „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kamieńskiego”.
„ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kamień Pomorski” został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ( art. 17 ust. 2, pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska), z drobnymi zastrzeżeniami, które zostały uwzględnione.
Zgodnie z artykułami 14 do 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) został wprowadzony obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które są tworzone dla celów założonych w polityce ekologicznej państwa, oraz stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Plan gospodarki odpadami dla Gminy Kamień Pomorski został sporządzony w ramach Celowego Związku Gmin R-XXI i został zaopiniowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (pismo znak DRŚ-II-GS/0724/34/2004 z dnia 09 czerwca 2004r.
Zgodnie z art. 14 ust. 2, pkt 6 ustawy o odpadach, gminny plan gospodarki odpadami stanowi część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska , na Radzie Miejskiej spoczywa obowiązek uchwalenia programu ochrony środowiska.
W związku z powyższym przedkładam niniejszy projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamień Pomorski” , wraz z jego integralną częścią projektem „Planu Gospodarki Odpadami” Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim do uchwalenia.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-06-24 13:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-24 13:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1692
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-24 13:54

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321132
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony