Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXVI/256/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony części działki nr 134/43 przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 /, uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieokreślony części działki nr 134/43 o powierzchni 40m2 , położonej przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 9 lit „a” ustawy o samorządzie gminnym wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata może być dokonane wyłącznie za zgodą rady gminy.
Powyższy teren planuje się wydzierżawić z przeznaczeniem na budowę garażu murowanego, trwale związanego z gruntem. Powyższe zamierzenie jest zgodne z decyzją o warunkach zabudowy nr PIGK/7331/WZ/39-34/2005, wydaną przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego. Projekt decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na dobudowaniu garażu do istniejącego zespołu garaży murowanych, został sporządzony przez osobę wpisaną na listę członków Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, pod nr Z-201. Przy budowie obiektu trwale związanego z gruntem dzierżawa na okres do 3 lat nie jest zasadna, gdyż po tym terminie obiekt będzie istniał dalej. Mając na uwadze powyższe projekt uchwały wydaje się być uzasadniony.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-06-24 13:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-24 13:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1768
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-24 13:56

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8309701
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony