Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXVI/258/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie skargi Mirosławy Rybak


Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002 Nr 113, poz. 984; z 2003r., Nr 169 ,poz. 1387; Nr 130, poz. 1188, , Nr 170, poz. 1660, oraz z 2004r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 162, poz. 1692), uchwala się, co
następuje:

§ 1. Uznać skargę Pani Mirosławy Rybak zam. Kamień Pomorski, ul. Konopnickiej 13, złożoną w dniu 16 marca 2005r., na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego Andrzeja Jędrzejewskiego, do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, za bezzasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie do uchwały w sprawie skargi Mirosławy Rybak

W skardze Pani Mirosława Rybak zarzuca postępowaniu Burmistrza przewlekłość i nieudolność skutkującą nie nakazaniem użytkownikom osadnika dokonanie przyłącza bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej.
Istniejący na posesji Pani Rybak osadnik stanowi składnik wewnętrznej sieci kanalizacyjnej nie stanowiącej elementu miejskiej sieci kanalizacyjnej. Poprzez osadnik ten przyłączone są do miejskiej sieci jeszcze 4 inne nieruchomości. Nie oceniając stanu technicznego osadnika, jego zgodności z normami budowlanymi wskazać należy, iż w kompetencji Burmistrza nie leży nakazanie zlikwidowanie osadnika i nakazanie bezpośredniego przyłączenia się pozostałym jego użytkownikom do sieci kanalizacji miejskiej. W trakcie postępowania ustalono natomiast iż mieszkańcy przedmiotowych nieruchomości przyłączeni są w taki sposób, iż ścieki komunalne wprowadzane są do sieci miejskiej łącznie z wodą deszczową.
Na podstawie Art.8 ust.1 oraz Art.9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001.r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Art.5 ust.2 i Art.5 ust.6 ustawy z dnia 13 września 1996.r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Kamienia Pomorskiego nakazał wykonać rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej wszystkim użytkownikom osadnika do dnia 15.04.2005.r. Wobec powyższego nie można Burmistrzowi czynić zarzutu, iż nie uczynił czegoś co nie leży w jego kompetencji.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przy Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim wnioskuje o uznanie skargi Pani Mirosławy Rybak na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego za bezzasadną.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-06-24 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1693
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-24 13:59

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310542
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony