Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXVII/267/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
Z dnia 30 czerwca 2005


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony nieruchomości gruntowych na terenie gminy Kamień Pomorski


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieokreślony części działki nr 3/1, obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski, o powierzchni 8.650m2 , położonej przy ul. Wilków Morskich, a uwidocznionej na szkicu mapowym stanowiącym załącznik nr 1do niniejszej uchwały, oraz części działki nr 291/6, obręb nr 6 miasta Kamień Pomorski, o powierzchni 41m2 , położonej przy ul. Topolowej, a uwidocznionej na szkicu mapowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. „a” ustawy o samorządzie gminnym, wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, może dokonane wyłącznie za zgodą rady miejskiej.
Ze względu na fakt, iż zagospodarowanie nieruchomości wiąże się na ogół ze znacznymi nakładami finansowymi ze strony przyszłych dzierżawców, zasadne jest wydzierżawienie na czas nieokreślony.  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-07-12 10:21
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-07-12 13:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1853
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-12 13:14

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321171
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony