Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XVII/270/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 czerwca 2005r.w sprawie skargi Anny Heljak


Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) , uchwala się, co następuje:


§ 1. Uznać skargę Pani Anny Heljak zam. Kamień Pomorski, ul. Konopnickiej 12, złożoną w dniu 23 maja 2005r., na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego Andrzeja Jędrzejewskiego, do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, za bezzasadną.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie:

Komisja Rewizyjna stwierdza, iż:
1.Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach stanowi, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2.Zgodnie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Burmistrz prowadzi nadzór nad realizacją przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
3.Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się łączenia ścieków bytowych z wodami opadowymi przy istniejącej oddzielnie kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej.
W związku z powyższym zasadne jest przeprowadzenie na posesji Pani Anny Heljak rozdziału instalacji na sanitarną i deszczową, co zostało nakazane pismem Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2005r. Do chwili obecnej rozdział taki nie został dokonany, w związku z powyższym wszczęto postępowanie egzekucyjne.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej wszelkie konflikty powstałe pomiędzy zainteresowanymi stronami (właścicielami posesji podłączonymi do instalacji wewnętrznej, nie będącej własnością Gminy) winny być rozstrzygane na drodze sądowej.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna postanawia uznać zarzuty stawiane przez Panią Annę Heljak wobec Burmistrza Kamienia Pomorskiego za bezzasadne.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-07-12 10:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1712
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-12 10:44

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8319416
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony