Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczonyGMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI

ogłasza przetarg nieograniczony
na :
Usługi w zakresie wykonywania prac geodezyjnych


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-07-12 12:39
Zadanie częściowe nr:Opis:
1Temat:
Wznowienie granic, pomiar uzupełniającym, pomiar powierzchni z dokładnością do 1m2 nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44/3 o pow. 0,30ha, obręb Buszęcin gm. Kamień Pomorski Wspólny Słownik Zamówień: 70100000-2

Opis:
Wznowienie granic, pomiar uzupełniającym, pomiar powierzchni z dokładnością do 1m2 nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44/3 o pow. 0,30ha, obręb Buszęcin gm. Kamień Pomorski, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, granica działki wyznaczona jest przez 8 punktów granicznych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2Temat:
Wznowienie granic, pomiar uzupełniającym, pomiar powierzchni z dokładnością do 1m2 nieruchomości oznaczonej jako działka nr 58/2 o pow. 0,55ha, obręb Rzewnowo gm. Kamień Pomorski Wspólny Słownik Zamówień: 70100000-2

Opis:
Wznowienie granic, pomiar uzupełniającym, pomiar powierzchni z dokładnością do 1m2 nieruchomości oznaczonej jako działka nr 58/2 o pow. 0,55ha, obręb Rzewnowo gm. Kamień Pomorski, działka niezabudowana, granica działki wyznaczona jest przez 6 punktów granicznych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3Temat:
Wykonanie podziału dzialki nr 174 o pow. 1,70ha obręb Kukułowo gm. Kamień Pomorski Wspólny Słownik Zamówień: 70100000-2

Opis:
Wykonanie podziału dzialki nr 174 o pow. 1,70ha obręb Kukułowo gm. Kamień Pomorski wg projektu podziału opracowanego przez Zamawiającego, w wyniku podziału powstaną 2 działki o powierzchni większej niż 0,3ha, powierzchnię obu działek należy wykazać z dokładnością do 1m2, Wykonawca nie dostarcza Zamawiającemu dokumentów do celów prawnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-07-12 12:40
Termin realizacji (pożądany): 45 dni

Wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium

Termin związania ofertą: 30 dni

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 12

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w zakresie proceduralnym:
Aneta Różańska - Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (91) 3823965.

w zakresie merytorycznym:
Krystyna Cirko - geodeta gminy tel. ( 091) 3823967

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2005-07-28 do godz. 09:30.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia spełniania warunków należy złożyć oświadczenie. Druk oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
NrKryteriumWaga

1
Cena (ryczałtowa)70%
2Termin ykonania30%KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2005-07-11
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-07-12 12:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2175
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-12 12:54

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321211
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony