Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr III/13/2002
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.5 ust.1 art. 6 ust.13, art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200. poz. 1683) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- od 1 m2 powierzchni użytkowej,b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni.c) pozostałych – od 1 m2 powierzchni.2) od budynków lub ich części :a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne – od 1 m2 powierzchni użytkowejb) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- od 1 m2 powierzchni użytkowej c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowejd) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych – od 1 m2 powierzchni użytkowej .e) od pozostałych – od 1 m2 powierzchni użytkowejw tym: budynków położonych na terenie pracowniczych ogródków działkowych p.n. ,, Zacisze’’ ( przy drodze Dziwnówek – Łukęcin) oraz p.n. ,, Belona’’ ( przy drodze Wrzosowo – Dziwnówek) – od 1 m2 powierzchni użytkowej3) od budowli 0,40 zł. 2,20 zł.0,20 zł. 0,35 zł.10,00 zł.5,00 zł.3,46 zł. 3,50 zł. 5,78 zł.2% ich wartości

§ 2. 1. Ustala się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, którą osoby fizyczne będące płatnikami podatku od nieruchomości są obowiązane złożyć Burmistrzowi stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, którą osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane złożyć Burmistrzowi, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze położone na terenach wiejskich, zajmowane przez emerytów i rencistów, dla których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura rolnicza lub renta rolnicza.

§ 4.1. Zarządza się pobór podatku na terenach wiejskich od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Ustala się , że inkasentami są sołtysi gminy Kamień Pomorski .
3.Wysokość wynagrodzenia inkasenta ustala się w wysokości 5% kwoty pobranego podatku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/275/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 września 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący Rady
mgr Henryk Masłowski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-06-28 10:07

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2174
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-06-28 10:07

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321224
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony