Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr III/16/2002
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, Nr200, poz. 1683 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następujących wysokościach:
1/ przy sprzedaży z samochodu lub przyczepy : a/ artykułów spożywczych b/ artykułów przemysłowych c/ artykułów spożywczo-przemysłowych2/ przy sprzedaży z wozu konnego: a/ artykułów rolnych b/ zwierząt3/ przy sprzedaży obnośnej: a/ artykułów spożywczych b/ artykułów przemysłowych c/ artykułów spożywczo-przemysłowych d/ indywidualnych producentów sprzedających wytwory własnej produkcji dopuszczone do handlu (sery, jaja, mleko po pasteryzacji, miód itp.)4/ przy sprzedaży małych ilości (do 20kg) warzyw, jagód, grzybów od osoby.5/ zajęcie placu pod stoisko do sprzedaży niezależnie od branży lub wykonywanych czynności rzemieślniczych za 1m2 zajmowanej powierzchni. 11,00 zł.11,00 zł.11,00 zł.1,10 zł.5,50 zł.11,00 zł.11,00 zł.11,00 zł.1,10 zł.1,10 zł.1,20 zł.

§ 2. Za teren przeznaczony pod stałe stoisko sprzedaży, ustala się, w okresie od 1 stycznia do 31 maja i od 1 października do 31 grudnia każdego roku dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 0,80 zł za m2.

§ 3.1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.
2. Ustala się wysokość inkasa w wysokości 15% pobranej kwoty.
3. Na inkasenta wyznacza się Andrzeja Ziemińskiego zam. Kamień Pomorski ul. Mieszka I 17 m 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/191/2000 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej oraz uchwała Nr XXX/289/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXII/191/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący Rady
mgr Henryk Masłowski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-06-28 10:11

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2269
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-06-28 10:11

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308705
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony