Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr III/17/2002
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej12 ton : a/ od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie c/ powyżej 9 ton 616,80 zł.1.028,00 zł.1.233,60 zł.
2/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli Nr 1.


Tabela Nr 1
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach) Stawka podatku ( w złotych)
nie mniej niż mniej niż Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 309 515
13 14 515 824
14 15 824 1030
15 1030 1339
Trzy osie
12 17 515 824
17 19 824 1030
19 21 1030 1236
21 23 1236 1442
23 25 1442 1648
25 1648 1854
Cztery osie i więcej
12 25 1236 1339
25 27 1239 1545
27 29 1545 1854
29 31 1854 2266
31 1854 2266

3/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 721,00 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.030,00 zł.
c) powyżej 9 ton 1.236,00 zł.
4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. ( wg tabeli Nr 2)

Tabela Nr 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) Stawka podatku ( w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 412 721
18 25 824 1030
25 31 927 1339
31 1442 1803
Trzy osie
12 40 1339 1648
40 1751 2338

5/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 t włącznie 412,00 zł.
b) powyżej 10 ton 824,00 zł.

6/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego( wg tabeli nr 3):

Tabela Nr 3

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach) Stawka podatku ( w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
1 oś
12 18 206 412
18 25 618 721
25 824 927
2 osie
12 28 721 824
28 33 927 1030
33 38 1030 1339
38 1236 1648
3 osie
12 38 927 1236
38 1236 1442

7/ od autobusów:
a) o liczbie miejsc mniejszej niż 30 515,00 zł.
b) o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 1442,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/274/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 września 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący Rady
mgr Henryk Masłowski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-06-28 10:13

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2170
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-06-28 10:13

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8308400
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony