Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ KAMIENIA POMORSKIEGO
O G Ł A S Z A N A B Ó R
na stanowisko urzędnicze - Podinspektora
w Referacie Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski


Nabór odbędzie się dnia 15 września 2005r o godzinie 900 w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim (Ratusz)

I.Wymagania związane z stanowiskiem urzędniczym:

Wymagania niezbędne :
1)kandydat na stanowisko urzędnicze powinien posiadać:
kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy tj.
znajomość następujących ustaw :
a) ustawa z dnia 8 marca 1989 r. o samorządzie gminnym
b)ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
c)ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
d) z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
e) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Wymagania dodatkowe:
1)wykształcenie wyższe, o jednej z niżej wymienionych specjalności:
-ekonomicznej
- prawniczej
- ochrony środowiska
- budowlanej
oraz inne o specjalności z zakresu administracji publicznej
2) niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3) nieposzlakowania opinia

II. Do zadań Podinspektora ds. gospodarki komunalnej należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań mających na celu utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
2) prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem,
3) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
4) nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wojennych,

III. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1) pisemnego zgłoszenia udziału w naborze wraz z listem motywacyjnym,
2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
3 ) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie, jeżeli praca w Urzędzie nie stanowi pierwszego zatrudnienia,
4) dokument potwierdzający wykształcenie (uwierzytelnione kserokopie lub odpisy),
5/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z winy umyślnej,
6/ orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
7) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

IV. Termin do składania dokumentów:
Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora ”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. ul. Stary Rynek 1 (ratusz – I piętro) w terminie do dnia 12 września 2005r. do godz. 1500.

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 września 2005r. o godz. 10:00.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

VI. Spotkania z kandydatami odbędą się dnia 15 września 2005r. od godz.9:00.


BURMISTRZ
Andrzej Jędrzejewski

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-08-25 14:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-25 15:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2471
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-25 15:06

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321286
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony