Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

/O G Ł O S Z E N I E
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczonyGMINA KAMIEŃ POMORSKI
STARY RYNEK 1
72-400 KAMIEŃ POMORSKI
ogłasza przetarg nieograniczony

na :
Remont wieży ciśnień w Kamieniu Pomorskim

Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7
Zakres robót do wykonania:
1. Piaskowanie powierzchni wewnętrznej zbiornika do pierwszego stopnia czystości - 128,28m2
2. Wykonanie powłoki chemoodpornej piaskowanej wewnętrznej powierzchni zbiornika - 128,28m2
3. Oczyszczenie strumieniowe ścierne do drugiego stopnia czystości zewnętrznych powierzchni zbiornika - 128,0m2
4. Malowanie natryskiem pneumatycznym do gruntowania - epoksydowym zewnętrznej części zbiornika - 128,0m2
5. Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi zewnętrznej powierzchni zbiornika - 128,0m2

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca załącznik do SIWZ.

Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia: 2005-10-24, data zakończenia: 2005-11-30

Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 4 000.00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20.00 zł (BRUTTO) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 16

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1 Ryszard Bartosz - Inspektor w referacie PIGK tel. (091) 3823952.
2 Aneta Różańska – Inspektor ds. zamówień publicznych tel. (091) 3823965

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 2005-09-27 do godz.09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia spełniania warunków należy złożyć oświadczenie. Druk oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

KAMIEŃ POMORSKI dnia: 2005-09-08
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-09-08 15:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1888
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-08 15:01

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310454
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony