Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na czas nieokreślony.


Nr księgi Wieczystej: 16609
Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana - część działki nr 291/25 o powierzchni 41m2.
Położenie Nieruchomości: ul. Topolowa w Kamieniu Pom. zgodnie z załącznikiem nr 2
Proponowany sposób Zagospodarowania: Plac składowy – składowanie drzewa opałowego
Wywoławczy Czynsz roczny: 295zł 12gr /brutto/

Wylicytowana kwota będzie stanowić czynsz roczny, płatny w 4 równych ratach w terminach do: 30.05; 30.06; 30.09 i 30.11.
Czynsz może być zmieniany raz w roku, począwszy od 01 stycznia, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Czynsz nie będzie obejmował opłat z tytułu utrzymania czystości ulic, dostarczenia prądu, wody, korzystania z urządzeń kanalizacyjnych, wywozu śmieci itp., a także nie będzie obejmował podatku lokalnego /od nieruchomości/.
Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego Wydzierżawiający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

WARUNKI PRZETARGU:
PRZETARG odbędzie się w dniu 25 października 2005r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 55zł, które należy wpłacić w terminie do 21 października 2005r. na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie Urzędu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.
Wadium uczestnika, który przetarg wygrał , zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy dzierżawy, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.
Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.
Kamień Pomorski 20 września 2005r.

Informację o lokalizacji części działki nr 291/25 przy ul. Topolowej w Kamieniu Pomorskim, można uzyskać w Ratuszu pok. nr 15.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-09-22 11:24

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1496
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-22 11:24

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8312684
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony