Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVIII/271/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 września 2005r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8.397 zł.
z tego:
dochody związane z realizacją zadań własnych kwota 8.397 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 8.397 zł.
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej ( MOKiS ) kwota 8.397 zł.
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej kwota 8.397 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 192.627 zł.
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań własnych kwota 192.627 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 192.627 zł.
Rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 192.627 zł.

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie z środków ZPORR ( Borzysław-Rekowo) kwota 97.896 zł.
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie z środków własnych ( Borzysław-Rekowo ) kwota 94.731 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 201.024 zł.
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań własnych kwota 201.024 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 192.627 zł.
Rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 192.627 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 192.627 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 8.397 zł.
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej ( MOKiS ) kwota 8.397 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 8.397 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
mgr Władysław DwulitUzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z póź.zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.
Dokonanie proponowanych zmian planowanych dochodów budżetu gminy na 2005 rok następuje w wyniku:
zwiększenia planu dochodów w dziale „ Kultura fizyczna i sport” w związku z otrzymaniem przez jednostkę budżetową MOKiS darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na reklamę,
Natomiast proponowane zmiany planowanych wydatków budżetu gminy na 2005 rok dotyczą:
zmniejszenia planu wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział – Pozostała działalność, na zadanie p.n. „Budowa hydroforni i stacji uzdatniania wody z zasileniem elektroenerg. w Borzysławiu oraz rurociągu Borzysław- Rekowo wraz z przyłączami w Rekowie” w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na to zadanie w wyniku przeprowadzonego przetargu o kwotę 192.627 zł. zwiększenia planu wydatków w dziale i rozdziale wyżej wymienionym na zadanie inwestycyjne p.n. „ Uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej” – kwota 192.627 zł.
zwiększenia planu wydatków dla jednostki budżetowej MOKiS o środki pieniężne pozyskane na reklamę.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-09-30 13:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-30 13:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1587
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-30 13:36

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310501
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony