Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVIII/272/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 września 2005r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr XXIII / 228 / 04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.


§ 2. Uchyla się wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005 r. określone w załączniku Nr 15 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXIII/228/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

§ 3. Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005 r. określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Władysław Dwulit


Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z póź.zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.
Dokonanie proponowanych zmian załączników :
„Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXIII / 228 / 04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.” i
„Wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005 r. określone w załączniku Nr 15 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXIII/228/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.”, dokonuje się w związku z zmianą planu wydatków ( zmniejszeniem ) na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa hydroforni i stacji uzdatniania wody z zasileniem elektroenerg. w Borzysławiu oraz rurociągu Borzysław- Rekowo wraz z przyłączami w Rekowie”, oraz podziałem zadania p. n. „Uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej i Willowej .” na dwa odrębne:

1) „Uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Willowej.”

2) „Uzbrojenie terenów osiedla przy ul.Wolińskiej.”


Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-09-30 13:50
Załączniki
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-04 08:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1885
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-04 08:21

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8321278
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony