Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na dzień 22 listopada 2005 roku
o godzinie 10:00


na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w miejscowości Wrzosowo gm. Kamień Pomorski:


1.dz. nr 224/94 o pow. 0,1393 ha , kw nr 19237, użytek R III a
cena wywoławcza 51.000 zł (netto)
wadium 5.100 zł,

2.dz. nr 224/100 o pow. 0,1178 ha , kw nr 19241, użytek R III a
cena wywoławcza 42.000 zł (netto)
wadium 4.200 zł,

3.dz. nr 224/101 o pow. 0,0800 ha , kw nr 19242, użytek R III a
cena wywoławcza 30.000 zł (netto)
wadium 3.000 zł,

4.dz. nr 224/103 o pow. 0,1026 ha , kw nr 19244, użytek R IV a
cena wywoławcza 38.000 zł (netto)
wadium 3.800 zł,

5.dz. nr 224/104 o pow. 0,1178 ha , kw nr 19245, użytek R III a
cena wywoławcza 42.000 zł (netto)
wadium 4.200 zł,

6. dz. nr 224/105 o pow. 0,0800 ha , kw nr 19246, użytek R III a
cena wywoławcza 30.000 zł (netto)
wadium 3.000 zł,

7.dz. nr 224/107 o pow. 0,0771 ha , kw nr 19248, użytek R III a, IV a
cena wywoławcza 29.000 zł (netto)
wadium 2.900 zł,

8. dz. nr 224/109 o pow. 0,1178 ha , kw nr 19249, użytek R III a, IV a
cena wywoławcza 42.000 zł (netto)
wadium 4.200 zł,

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości wymienionych wyżej przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową oraz usług komercyjnych.

Działki nie są uzbrojone i nie wyłączone z produkcji rolnej.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi, ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

WARUNKI PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2005 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium .

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 17 listopada 2005 roku w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913, przy czym za datę wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia warunkowej umowy sprzedaży.

Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu , zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-10-19 14:37

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1427
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-19 14:37

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8310523
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-07 08:44

Stopka strony